Ouderen kind van de rekening; college Vlaardingen schrapt gratis OV Ouderen

De gemeenteraad van Vlaardingen werd op maandag 7 oktober 2019 door berichten in de media verrast dat de Gratis Openbaar Vervoer pilot voor ouderen werd gestopt.
Later deelde het College van B&W Vlaardingen middels hun besluitenlijst de gemeenteraad mede, dat zij besloten hadden geen vervolg te geven aan de pilot gratis Openbaar Vervoer (OV) voor AOW gerechtigden met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Een opmerkelijk besluit, want hoewel het overduidelijk is geworden dat Vlaardingen in financieel zwaar weer verkeert, stelde het college van B&W eerder voor om raadsbreed (coalitie en oppositie) tot ombuigingen (bezuinigingen) te komen en had zij de raad gevraagd in te stemmen met een niet sluitende meerjarenbegroting.

Daarbij stelt het college vooralsnog niet haar eigen coalitieprogramma ter discussie en besluit bovendien eenzijdig gratis OV voor ouderen de nek om te draaien.
Het enige correcte besluit had naar de mening van het AOV moeten zijn, dat de pilot had moeten worden verlengd, afwachtende de bezuinigingsdiscussie die naar verwachting in maart is afgerond.

Het college van B&W heeft het bij hun besluit tevens over het geringe effect van de pilot tegen eenzaamheid. Men verwijst daarbij naar onderzoekgegevens die overigens niet met de gemeenteraad zijn gedeeld.
Hoewel het tegengaan van eenzaamheid eveneens een argument was voor deze pilot, heeft dit college zelf aangegeven dat het met name een regeling onder het armoedebeleid betreft.
Waarmee erkend wordt dat ouderen qua koopkracht al jaren worden achtergesteld door Den Haag. Afgelopen september was het op Prinsjesdag weer raak, werkenden gaan er in 2020 2,4 tot 2,7% op vooruit en AOW gerechtigden een magere 1,1%.

Het AOV heeft vele vragen en is op zijn zachts gezegd verbolgen over deze handelswijze en manier van communiceren. Het AOV zal voor de raadsvergadering van 17 oktober aanstaande een interpellatiedebat aanvragen!
Uiteraard houdt het AOV u op de hoogte over dit onderwerp.

Desiree de Jong
Fractievoorzitter AOV

Reacties zijn gesloten.