Vragen van AOV over enquête winkeltijden.

 

 

 

 

 

 

 

Op maandag 8 juli 2019 zijn diverse bewoners van Vlaardingen door het MVS kenniscentrum Vlaardingen benaderd via email om deel te nemen aan een enquête over de winkeltijden.
Het AOV is verrast daarin te lezen dat de gemeente Vlaardingen overweegt de winkeltijden te veranderen.

Het AOV heeft de volgende vragen aan het college van B&W Vlaardingen gesteld.


 1. Wie of wat is “de gemeente” in het geval van deze enquête?
 2. Wat is de aanleiding/oorzaak voor de heroverweging de winkeltijden te willen wijzigen?
 3. Wanneer wordt de gemeenteraad geïnformeerd over deze voorgenomen beleidswijziging?Bent u het met het AOV eens dat :
 4. …dat alle vragen betrekking hebben op de ZONDAG en niet zoals in de aanhef staat dat het gaat over de winkeltijden?
 5. …dat ruimte voor een mening of toelichting van de deelnemers bij de vragen ontbreekt?
 6. …dat deze enquête weinig waarde heeft omdat de vragen behalve zeer beperkt ook suggestief zijn?
 7. dat de deelnemers vooraf al worden beïnvloed door te stellen dat de “gemeente” overweegt de winkeltijden te veranderen, terwijl de gemeenteraad niet op de hoogte is van dit initiatief?
  Zo nee, waarom niet?
 8. …dat het heel raar is, dat de “gemeente” eerst de bewoners van Vlaardingen informeert dat overwogen wordt de winkeltijden te wijzigen maar dat de gemeenteraad nog van niets weet?
  Kunt u dit het AOV uitleggen?

Fractie AOV
Nol Kloosterman


Hieronder de vragenlijst.

Denk mee over de winkeltijden in Vlaardingen!
Momenteel mogen winkels in Vlaardingen open zijn op de volgende tijden: maandag tot en met zaterdag: 6:00 tot 22:00 uur
zon- en feestdagen: 12:00 tot 18:00 uur
Buiten deze tijden moeten de winkels gesloten zijn.

De gemeente overweegt de winkeltijden te veranderen en is daarom benieuwd naar uw mening.

1. Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar op zondag een winkel in Vlaardingen bezocht?

2. Wat zijn de belangrijkste redenen dat u weleens op zondag een winkel in Vlaardingen bezoekt? (meer dan één antwoord mogelijk)

3. Wat koopt u meestal op zondag?

4. Wat zou u ervan vinden als winkels in Vlaardingen de mogelijkheid krijgen om op zondag langer open te gaan?

5. Als de winkels in Vlaardingen op zondag langer open gaan, gaat u daarvan dan gebruik maken?

6. Verwacht u overlast in uw directe woonomgeving als winkels op zondag (langer) open mogen zijn? (meer dan één antwoord mogelijk)

7. Welke winkeltijden heeft u het liefst voor maandag tot en met zaterdag? (voor zondag wil men niet weten kennelijk)
Let op: het gaat hier om toegestane openingstijden; winkeliers kunnen er zelf voor kiezen om later open te gaan en/of eerder te sluiten.

8. Welke winkeltijden heeft u het liefst voor zon- en feestdagen?

9. Wat is uw leeftijd in jaren?
10. Wat zijn de cijfers van uw postcode?
11. Hoe is uw huishouden samengesteld?

Reacties zijn gesloten.