Oproep via “de media” aan raadsleden Vlaardingen

Het AOV heeft de oproep van een aantal raadsfracties om op inhoud het gesprek te voeren en niet op de man te spelen niet mee ondertekend omdat deze oproep juist het tegenovergestelde doet.
De fractie Boers wordt de maat genomen door de gemeenteraad. Terecht of onterecht? Gaan wij daar over?
Voor het AOV is het vanzelfsprekend dat met respect moet worden omgegaan met zowel elkaar als met het ambt van burgemeester en de discussie hierover voer je intern met elkaar.
Niet voor niets heeft het AOV een motie ingediend, die overigens unaniem werd aangenomen, om de uit 2003 daterende  gedrag- en integriteitscode te actualiseren. Gesteund door wet en regelgeving en gedragsregels die de raad met elkaar opstelt, kan de burgemeester als hoeder van de integriteit optreden en actie ondernemen tegen raadsleden of fracties die buiten deze kaders treden. Daarmee blijven verantwoordelijkheden waar ze horen.

Verder hebben alle raadsleden een eed c.q. belofte afgelegd en dienen zich te houden aan gedragsregels. Zoals gezegd zijn deze weliswaar verouderd, maar nog steeds rechtsgeldig. Ieder raadslid handelt op de juiste wijze m.b.t dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid. En dit is alles waarmee een raadslid wel of niet zijn integriteit waarmaakt. De kiezer beslist uiteindelijk of je wel of niet in de raad terugkeert. De oproep botst met heel wat van deze kenmerken van een raadslid.

Het AOV houdt vast aan vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van raadsleden zoals dit in onze democratie is bedoeld.

Fractie AOV


VLAARDINGEN – Ondergetekende Vlaardingse gemeenteraadsfracties roepen op om positief de samenwerking te zoeken in het besturen van de stad. Uiteraard inhoudelijk kritisch, maar altijd met respect voor de persoon en het ambt van burgemeester.

Dit doen wij omdat we samen het stadsbestuur vormen en daarbij een voorbeeldfunctie hebben richting de maatschappij. De wijze waarop ons college, en onze burgemeester in het bijzonder, in toon en houding wordt bejegend, passen niet binnen een bestuur gericht op de inhoud. We doen dan ook een beroep op de hele raad en in het bijzonder de fractie Boers om zich niet langer op de persoon, maar op de inhoud te richten. Zo kunnen we ons weer gezamenlijk richten op het besturen van Vlaardingen.

Getekend:
Kees Rijke​​​​: fractievoorzitter VVD
Lianne van Kalken​​​: fractievoorzitter GroenLinks
Raymond van Haren​​​: fractievoorzitter VV2000/ Leefbaar Vlaardingen
Koen Kegel​​​​: fractievoorzitter D66
Corné Venema​​​​: fractievoorzitter CDA
Marcel Kerkhof​​​​: fractievoorzitter Onafhankelijke Socialisten (fractie Kerkhof)
Nel Versteeg​​​​: plaatsvervangend fractievoorzitter PvdA
Eric van Pienbroek​​​: fractievoorzitter ChristenUnie/ SGP
Salih Akca​​​​: raadslid Beter voor Vlaardingen
Peter Leeman​​​​: fractievoorzitter Stadsbelangen Vlaardingen

Reacties zijn gesloten.