Functioneren NL-alert tijdens brand KW-haven Vlaardingen.

Op 28 mei jl. werd gerelateerd aan de verschrikkelijke brand in de KW- haven een NL-alert uitgestuurd. In alle wijken in Vlaardingen is het voorgekomen dat mensen deze alert niet ontvangen hebben, terwijl zij wel aangemeld zijn en vandaag ook de test-alert hebben ontvangen. Ook omgekeerd is voorgekomen, wel bericht tijdens de brand en geen test-alert. Deze ontwikkeling leidt terecht tot ongerustheid, zeker omdat Vlaardingen behoort tot een regio waar verhoogde risico’s aanwezig zijn. Het niet ontvangen van een NL-alert terwijl dit wel op de mobiele telefoon is geïnstalleerd, draagt niet bij aan een verhoogde veiligheid. Daarom heeft het AOV de volgende vragen gesteld aan het college.

Is het college inmiddels op de hoogte van het niet goed functioneren van het NL-alert tijdens de brand en de hierdoor terechte ontstane ongerustheid?

Welke acties neemt het college richting de instanties die zorgdragen voor het NL-alert, zodat dit in de toekomst wel functioneert bij noodsituaties en is het college bereid hier zo snel mogelijk publiekelijk duidelijkheid over te geven?

Fractie AOV Vlaardingen,
Desiree de Jong

Reacties zijn gesloten.