Rapport Andersson zorgt voor stoelendans

RAPPORT ANDERSSON ZORGT VOOR STOELENDANS

Tijdens de bijzondere raadsvergadering van 19 februari 2019 is het rapport van Andersson Advies besproken door de gemeenteraad.

Het rapport kwam voort uit een onderzoek, waartoe de burgemeester opdracht gaf in overleg met de Commissaris van de Koning, na het vertrek van wethouder Hoekstra. Voor de fractievoorzitters had dit onderzoek geen prioriteit maar iedereen heeft zijn medewerking toegezegd.

De conclusie van het rapport was dat er in Vlaardingen een gebrek is aan:

  • onderling vertrouwen binnen de gemeenteraad;
  • vaststellen en handhaven van heldere werkafspraken en gedragsregels en dat mede hierdoor niet tot een daadkrachtig bestuur kan worden gekomen.

Daarnaast laat het rapport zien hoe groot de opgaven zijn waar de gemeente voor staat. Zoals o.a.

  • besluitvorming over de Marathonweg;
  • revitalisering binnenstad;
  • integrale huisvesting onderwijs;
  • uitvoering actieplan mobiliteit.

Geschatte kosten: ten minste 100 miljoen, terwijl de portemonnee leeg is.

Dit kan niet anders dan leiden tot ingrijpende keuzes en dus drastische bezuinigingen.

Het debat ging echter niet over de inhoud van het rapport. Sterker nog, met een door het CDA ingediend amendement, probeerden de fracties van ONS, VVD, GroenLinks en CDA zowel de inhoud als de aanbevelingen uit het rapport van tafel te vegen. De door deze partijen geleverde wethouders bleken hun fracties met de indiening van het CDA amendement te steunen.
Geeft deze steun daarmee ook aan dat er een vertrouwensbreuk is tussen deze wethouders en de burgemeester?
Instemmen met het amendement van het CDA betekent toch gewoon dat je afstand neemt van de zorgen die de burgemeester heeft als het gaat over de noodzakelijke bestuurskracht?

Na een saai debat zonder veel inhoud en met enkele schorsingen, werd een 2e door D’66 ingediend amendement gecombineerd met het amendement van de wethouder leverende partijen. Met dit aangepaste, samengevoegde amendement wordt slechts deels tegemoet gekomen aan een belangrijke aanbeveling van Andersson. Namelijk het aansturen op een breed gedragen meerderheidscollege. De daarbij door Andersson genoemde inzet van een kwartiermaker, die met alle 13 fracties een open gesprek aangaat om tot zo’n meerderheidscollege te komen, werd met dit gecombineerde amendement niet overgenomen uit het rapport.

Door het schrappen van een kwartiermaker, die het belang van de stad boven dat van individuele partijen zou stellen, werd het houden van de plek op het pluche maximaal gewaarborgd door de wethouder leverende fracties en werden alle risico’s op inperking van macht en controle uit het rapport geamendeerd.

Onder de ogen van de burgemeester en van de heer Andersson werd onder leiding van D’66 en de wethouder leverende partijen het Andersson rapport teruggebracht tot een duur kladje op papier.

Gaat het hier nog over het belang van de stad en het gebrek aan bestuurskracht, of waren wij allen getuige van hoe de D’66 fractie met steun van enkele oud SP raadsleden solliciteerde naar een 5e wethouders stoel, door er voor te zorgen dat de huidige 4 wethouders gewoon op hun stoel kunnen blijven zitten en daar zelf kunnen bepalen wat er verder gaat gebeuren?

Het AOV heeft niet ingestemd met het amendement en vastgehouden aan het partijstandpunt om de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van Andersson Advies volledig over te nemen.

Het gaat om de stad niet over de stoelendans!

Fractie AOV
Desiree de Jong
Nol Kloosterman

Reacties zijn gesloten.