Argos Mobiel

ARGOS Mobiel
Claimde de partij ONS Vlaardingen voor de verkiezingen nog de ARGOS Mobiel te hebben gered, een jaar later blijkt daar niets van waar. Terwijl deze partij nu toch zelfs in het College zit, is het niet gelukt met een goed plan te komen, zodat dit een blijvende voorziening kan worden. Het is daarom voor 2019 nodig wederom eenmalig een greep uit de reserve sociaal domein te doen, zonder degelijk onderliggend plan.
Uit de antwoorden op de vele vragen van het AOV blijkt gelukkig wel dat de huidige wethouder sociaal domein, Jacky Silos (CDA) intensief met Argos en andere partijen werkt aan een blijvende oplossing. Vanzelfsprekend denkt het AOV actief met de wethouder mee hoe e.e.a. voor 2019 en verder te kunnen regelen. Immers veel mensen zijn aangewezen op het gebruik van de Argos Mobiel en zijn zeer tevreden over dit vervoersaanbod.

Vragen en antwoord

Reacties zijn gesloten.