AOV pleit voor afschaffen automatische voorrang bij toewijzing huisvesting statushouders.

 

 

 

 

Het AOV stelt met een initiatiefvoorstel voor, om de automatische toewijzing van urgentieverklaringen aan vergunninghouders te beëindigingen. Het is niet wenselijk, dat de bijzondere urgentieverklaring vergunninghouders de wachttijd voor andere woningzoekenden in Vlaardingen nog meer verlengt.

Dat het College van B&W Vlaardingen op eerder door het AOV gestelde vragen aangeeft, dat in de Regio Rotterdam alle 14 gemeenten met één toewijzingssystematiek en éénzelfde regionaal afgestemde huisvesting/woonruimte verordening werken doet hier niets aan af. Vlaardingen heeft een totaal andere problematiek dan de andere regiogemeenten. Bovendien mogen Gemeenten gewoon zelf bepalen wie ze voorrang verlenen op de sociale huurmarkt.

Dit initiatiefvoorstel volgt uit de wijziging in landelijke wetgeving. Ook in enkele andere gemeenten werd de automatische urgentieverklaring voor vergunninghouders al afgeschaft. In de Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 Vlaardingen is echter, ondanks de vervallen wettelijke verplichting, de automatische voorrang voor vergunninghouders nog steeds van kracht.
Natuurlijk vindt de fractie van het AOV dat ook Vlaardingen moet voldoen aan de wettelijke taakstelling, maar niet meer via de inmiddels vervallen urgentieverklaring.

Aanpassen voorrangsregeling
Het kabinet wil dat de wachttijd voor andere woningzoekenden niet oploopt en stelt dat per 1 juli 2017 vergunninghouders niet meer automatisch voorrang moeten krijgen bij toewijzing van een sociale huurwoning.

Wettelijke verplichting vergunninghouders
Gemeenten hebben de taak om voor huisvesting van vergunninghouders te zorgen.
De verdeling van de vergunninghouders wordt door de Rijksoverheid ieder half jaar per gemeente bepaald en is o.a. afhankelijk van het aantal inwoners.

Doel van het initiatiefvoorstel
Dat de gemeenteraad een besluit neemt en zo spoedig mogelijk relevante wetgeving en/of afspraken aanpast zodat vergunninghouders niet meer automatisch een urgentieverklaring krijgen en er in Vlaardingen voor de sociale huurwoningen gelijke kansen voor alle woningzoekenden ontstaat.

Fractie AOV Vlaardingen

Desiree de Jong
Nol Kloosterman

Reacties zijn gesloten.