Voorrangspositie statushouders?

 

 

 

 

Naar aanleiding van een onderzoek door minister van Binnenlandse Zaken. bleek dat slechts 1 gemeente de voorrangspositie van statushouders/vergunninghouders voor huisvesting had laten vervallen.  Sinds 1 juli 2017 is de voorrangsregeling niet meer verplicht.
De AOV fractie heeft hierop vragen gesteld aan het College van B&W van Vlaardingen

  1. Bent u het met ons eens dat iedere woningzoekende gelijk behandeld dient te worden en dat de voorrangsregeling voor statushouders niet wenselijk is?
    Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft de gemeente Vlaardingen de voorrangspositie voor statushouders uit het gemeentelijk beleid gehaald?
    Zo nee, waarom niet?

Fractie AOV Vlaardingen
Nol Kloosterman

 

Reacties zijn gesloten.