Ouderen in de kou?

Op donderdag 15 maart jl. heeft het AOV gesproken met een aantal mantelzorgers van bewoners van het aanleunwoningencomplex ‘oude’ deel Drieën Huysen aan de Willem de Zwijgerlaan.
Het AOV werd uitgenodigd om een aantal schrijnende zaken onder de aandacht van de politiek te brengen. Ook de pers was hierbij op verzoek van de mantelzorgers aanwezig.
Ter voorkoming van verkiezingsretoriek heeft het AOV gewacht op de persbriefing alvorens het volgende aan het college van B&W voor te leggen:

 1. Bewoners van het genoemde complex worden, zelfs bij een oriënterend raadsbezoek in oktober 2017, genoemd als vitale ouderen.
  Overwegend betreft het echter senioren in de 4e levensfase 75+, vaak zorgafhankelijk.
  Voorheen woonden zij beschut en konden deze senioren ‘binnendoor’ naar voorzieningen als ontmoetingsruimte, koffiecorner en pinautomaat. De laatste twee voorzieningen zijn onlangs helemaal verdwenen en de interne corridor is wegens het toevoegen van een afdeling psycho-geriatrie gesloten, zodat buitenom naar de ontmoetingsruimte moet worden gegaan.
  Om dit via de binnentuin te doen stuiten de senioren op de volgende problemen:
  • De toegangsdeuren zijn echter niet voorzien van een automatische open en sluit knop;
  • De omgeving bij de toegangsdeuren is qua veiligheid zeer kwetsbaar en er is geen camerabewaking;
  • De route naar het nieuwe gedeelte is voor de meeste bewoners niet zelfstandig af te leggen (obstakels groen, te steile opritten en zo meer).
 2. In de extreem koude weken dit jaar is de verwarming in het genoemde complex is uitgevallen. Dit werd niet direct door inzet van een monteur verholpen, maar de bewoners kregen een elektrisch kacheltje. Net genoeg om de ruimte rondom 1 zitplek te verwarmen.
  Dat daar geen ongelukken mee zijn gebeurd is puur geluk. Sommige (minder mobiele) bewoners hebben die dagen met hun jas aan in hun appartement doorgebracht. Dit heeft ook zorgprofessionals belemmerd in hun zorgtaken waarbij het AOV prestatie afspraak 24 aanhaalt;
 3. Het telefonisch melden van reparatieverzoeken is voor deze bewoners niet mogelijk, zij moeten naar het kantoor van de woningstichting komen (Woningstichting Samenwerking);
 4. Met betrekking tot de staat van de openbare ruimte wijzen partijen naar elkaar Gemeente, Woningstichting en Zorginstelling. Dit geeft onduidelijkheid bij bewoners en legt extra onnodige druk op mantelzorgers;
 5. Eigen initiatieven toch te voorzien in een koffiecorner worden van de hand gewezen;
 6. Voorzien in veilige inpandige of overdekte verbinding tussen het oude en nieuwe complex wordt als onmogelijk beschouwd;
 7. De algehele staat van onderhoud van het genoemde complex laat zichtbaar te wensen over. Toch staan de renovatie werkzaamheden pas gepland voor 2021;

Bewoners voelen zich achtergesteld en de eenzaamheid is sterk toegenomen.
Daarom vraagt het AOV het volgende:

Vraag 1
Hoe verhouden zich hiervoor genoemde punten met de prestatieafspraken tussen de gemeente Vlaardingen en haar partners in het Actieplan Wonen, zoals bijvoorbeeld 21, 24, 32, 33 en 34 (zie hieronder)?

Vraag 2
Waarom is voor dit complex gekozen de renovatie werkzaamheden pas uit te voeren in 2021 en is dit niet betrokken bij het nieuwbouwproject Parc Drieën Huysen?

Vraag 3
Bent u bereid op korte termijn met de partners voor Parc Drieën Huysen en (vertegenwoordigers van) bewoners in gesprek te treden om rechtdoend aan de prestatieafspraken in het belang van de bewoners tot oplossingen te komen?

Prestatieafspraken:

Beantwoording ziet het AOV met belangstelling tegemoet.

Desiree de Jong
Fractievoorzitter AOV

Reacties zijn gesloten.