Reactie Voorjaarsnota 2017

BESCHEIDEN ALS EEN PAUW!

Het college presenteert de Voorjaarsnota 2017, die er op is gericht aan te tonen dat het door dit college gestelde doel “Vlaardingen in 2018 financieel gezond” behaald gaat worden. Na jaren van bezuinigingen, die hard gevoeld werden bij Vlaardingse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, staat Vlaardingen er financieel gezien inderdaad iets beter voor. Maar een veelheid aan grote investeringen in het verleden en de kaalslag door de bezuinigingen de afgelopen jaren, hebben de stad op achterstand gezet. Hoewel het college veel verwachtingen wekt, blijven concrete voorstellen die grote investeringen vragen (zoals bijvoorbeeld voor de Binnenstad en Marathonweg) veelal uit. Waarmee gestaafd dat het boekhoudtrucje, nog niet echt een rooskleurig financieel toekomstperspectief biedt.

Wel wordt uit de door het college voorgelegde Voorjaarsnota 2017 duidelijk, welke investeringen de komende jaren nodig zijn voor het onderhoud van de buitenruimte om na jarenlang onderhoud op niveau “sober” te blijven voldoen aan de wettelijke kerntaak. Ook zijn kosten van eerder toegezegde, maar uitgestelde projecten, vaak hoger. Bijvoorbeeld de rotonde Zwanensingel, die er nu, na helaas menig incident, toch komt. Momenteel voert buurgemeente Schiedam een groot herinrichtingsproject uit op de Laan van Bol’Es (verlengde Zwanensingel). Waarom is de benodigde aanleg van de rotonde niet vervroegd en gecombineerd met het Schiedamse project uitgevoerd en welke besparing heeft het college daarmee laten liggen?

Met de komst van de Hoekse Lijn (RET) en een grote investering in het spoorwegtunneltje, verdwijnt de “vrij reizen” regeling voor 65plussers waarin voorheen de NS wel voorzag. Maar of de door het college geschetste rooskleurige financiële situatie ruimte biedt om in Vlaardingen in een gratis Openbaar Vervoersregeling te voorzien zoals omliggende gemeenten dat wel doen, valt nog te bezien.

Dan het Sociaal Domein (WMO-zorg/Jeugdbeleid/Participatie). De gemeenteraad in de buurgemeente is over hoe de transitie van het Sociaal Domein wordt ervaren, actief in gesprek gegaan met de stad. Onder andere door de Sociale Wijkteams en Leefbaarheids-/bewonersplatforms te bezoeken, digitale enquêtes, marktgesprekken enzovoort. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van het AOV lijkt de gemeenteraad van Vlaardingen weinig geïnteresseerd in een dergelijke aanpak. Het hierdoor uitblijven van een proactieve monitoring is niet in het belang van in Vlaardingen op voorzieningen vanuit het Sociaal Domein aangewezen inwoners en het draagt niet bij aan actieve bijsturing, ondersteunend aan de wethouder, op beleidskwaliteit.

De volledige AOV beschouwing op de voorjaarsnota 2017 is te volgen via VTV/Omroep Vlaardingen vanaf woensdagavond 19.30 uur.

Desiree de Jong
Fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond

Reacties zijn gesloten.