Reactie Voorjaarsnota 2015

Complete stad

Met volle kracht vooruit zijn we beland in het nieuwe Nederland, waarin elke bezuinigingsmaatregel wordt verkocht met een brede glimlach. Het is duidelijk, de Staatskas heeft de bodem bereikt en de Haagse bezuinigen worden deels afgewenteld op de gemeenten en dus liggen ook alle gemeentelijke financiën onder een vergrootglas. Zo ook de Vlaardingse, waar na veel spenderen aan talloze ambities en tot 2010 rooskleurig boekhouden ook het geld meer dan op bleek. Eind 2014 heeft Vlaardingen 40 miljoen bezuinigd, maar er is toch nog een leenschuld van 81% en een algemene reserve van zo’n min 8 miljoen. Ondanks dat stelt het College van B&W dat er een hele prestatie is geleverd, want al heeft de kaasschaaf diep gesneden, Vlaardingen is nog steeds een complete stad gebleven met alle voorzieningen. Oordeelt u zelf! Naar de menig van het AOV is het net als met alles, ‘steeds minder waar voor uw dure geld’. Echt bewonderenswaardig zijn de inspanningen die door de inwoners en ondernemers zijn geleverd onder het motto ‘samen verder voor Vlaardingen’!

En nu verder. Op 8 en 9 juni behandelt de Raad de door het College van B&W voorgelegde voorjaarsnota 2015. Het College geeft aan dat de gemeente Vlaardingen het jaar 2015 afsluit met een negatief resultaat van 4,9 miljoen, maar verwacht in 2018 de financiën weer op orde te hebben. Reden voor het College om enkele voorgenomen bezuinigingen te schrappen of uit te stellen en meer te investeren.

Wat betreft de op voortouw van het AOV voor de zorg behouden 2,5 miljoen euro spaartegoed uit de voormalige WMO reserve (die het College aanvankelijk wilde terugstorten in de algemene reserve) is het College voornemens deze voor het jaar 2016 te handhaven, vanwege de vele financiële onzekerheden rondom de in-/uitvoering van de decentralisaties, zoals die met een fikse bezuinigingsslag door de Rijksoverheid zijn doorgeschoven naar gemeenten.

Het AOV vindt dat er in de voorjaarsnota 2015 te weinig aandacht besteed wordt aan het steeds meer in een isolement raken van ouderen, door bijvoorbeeld het ten gevolge van alle bezuinigingen (landelijk/gemeentelijk) verdwijnen van ontmoetings- en wijkcentra. Hier zal het AOV verder op ingaan, evenals op het gratis openbaar vervoer voor ouderen zoals dat recent is aangenomen in Schiedam.

Dit zijn slechts enkele punten uit de AOV beschouwing op de voorjaarsnota 2015. De volledige inbreng is te volgen via VTV/Omroep Vlaardingen vanaf woensdagavond 19.30 uur.

Desiree de Jong
Fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond

Reacties zijn gesloten.