Reactie begroting 2016

Een Compliment

“Sterke verbetering van de financiële situatie” kopt het College 30 september op de Gemeentepagina van deze krant, waarna zij in één oogopslag de begroting voor 2016 presenteert. Inwoners van Vlaardingen, een compliment aan u! U heeft samen de rekening opgebracht van 40 miljoen euro (de totale bezuinigingen tot eind 2014) ten gevolge van het jarenlang door Colleges veel spenderen aan talloze ambities en het tot 2010 te rooskleurig boekhouden. “Nu is er weer ruimte om beperkt te investeren en het nodige onderhoud te plegen”, aldus het College. Dat sommige investeringen drukken op de omvangrijke leenschuld van de Gemeente Vlaardingen, waardoor die financiële positie helemaal zo rooskleurig niet is, wordt niet vermeld. Daarbij vraagt het AOV zich af of het in één oogopslag duidelijk was wat u in 2016 weer meer gaat betalen?

Een nog veel groter compliment voor de inspanningen die door inwoners, instellingen en ondernemers zijn geleverd, om ondanks de Gemeentelijke bezuinigingen, toch zoveel mogelijk voorzieningen hun maatschappelijke functie te laten behouden. Geen gemakkelijke opgave, want hoewel het College groot belang hecht aan samenwerking, wordt participatie door ambtelijke regeltjes gestagneerd.  Het College begroot voor 2016

1 miljoen euro voor onder meer de nodige cultuuromslag in de gemeentelijke organisatie en kwaliteitsverbetering in de dienstverlening. Ten aanzien van digitale dienstverlening blijft het AOV van mening dat er altijd groepen in de samenleving zullen zijn die geen toegang tot de digitale snelweg kunnen/willen hebben en dat ook voor die groepen de overheid toegankelijk en laagdrempelig moet blijven.

Vanwege de vele financiële onzekerheden rondom de in-/uitvoering van de decentralisaties, zoals die door de Rijksoverheid zijn doorgeschoven naar gemeenten, handhaaft het College voor 2016 de op voortouw van het AOV voor de zorg behouden 2,5 miljoen euro uit de voormalige WMO reserve. Aanvankelijk wilde het College deze terugstorten in de algemene reserve. Verder wacht de Gemeenteraad nog op inzichten vanuit het College hoe de uitvoering van de decentralisaties door zorgafnemers wordt ervaren. Denk aan wijkteams, her-indicering, keukentafelgesprekken, jeugdbeleid, beschutte werkplek enzovoort.

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2016-2019 zal het AOV onder meer terugkomen op de eerder gevraagde aandacht voor het steeds meer in een isolement raken van ouderen door bijvoorbeeld het verdwijnen van ontmoetings- en wijkcentra, maar ook op seniorenhuisvesting, het gratis openbaar vervoer en de kwaliteit van maatwerk vervoer. De volledige AOV inbreng is te volgen via VTV/Omroep Vlaardingen vanaf woensdagavond 19.30 uur.

Desiree de Jong
Fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond

Reacties zijn gesloten.