De kandidaat raadsleden

Dit jaar bestaat het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) 24 jaar. Na zes perioden zitting in de Vlaardingse gemeenteraad, neemt het AOV voor de zevende keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het AOV presenteert u graag de AOV kandidatenlijst voor deze verkiezingen die plaatsvinden op woensdag 21 maart 2018.

Kandidatenlijst Algemeen Ouderen Verbond (AOV) Vlaardingen

1. Désiree de Jong

1. Désiree de Jong (45)
Sinds 2011 fractievoorzitter van – en raadslid voor het AOV Vlaardingen, na eerst ruim 10 jaar actief te zijn geweest als steunraadslid voor het AOV. Naast haar brede kennis van alle beleidsvelden, heeft zij zich gespecialiseerd in de decentralisaties van de zorg, teneinde politiek het maximale te kunnen bereiken om kwaliteit en kwantiteit in de zorg te kunnen behouden.

 

2. Nol Kloosterman

2. Nol Kloosterman (59)
Nol is sinds 2008  zelfstandig ondernemer. Daarvoor had hij een zeer intensieve baan bij de politie. Vanuit zijn aversie tegen onrecht en zijn kijk op omgangsnormen, heeft hij bij het AOV een uitdaging gevonden om zijn sociale kant ook politiek aan te wenden. Daarbij is voor het AOV, zijn kennis en ervaring op het gebied van bijvoorbeeld Economie, Veiligheid en ICT van grote toegevoegde waarde.

 

3. Tilly Voskuilen

3. Tilly Voskuilen (61)
Tilly werkt al 40 jaar als verpleegkundige in een ziekenhuis. Eerst op de kraamafdeling en nu al weer 10 jaar op de afdeling geriatrie. Daarnaast is zij 15 jaar actief geweest in de ondernemingsraad. In haar dagelijks werk ziet zij hoe het is om oud te worden in de huidige maatschappij en zij gaat zich vooral inzetten voor optimale zorg voor iedereen. Sinds medio 2016 ondersteunt Tilly actief de AOV fractie.

 

4. Wim van Klink

4. Wim van Klink (71)
Wim behoeft als medeoprichter en bestuursvoorzitter van het AOV niet echt nadere introductie. Als raadslid vertegenwoordigt Wim inmiddels 21 jaar het AOV in de gemeenteraad van Vlaardingen. In 2011 droeg hij na 17 jaar het fractievoorzitterschap over.  Wim was daarnaast jarenlang zelfstandig ondernemer.

 

 

5. Arthur Jonkers

5. Arthur Jonkers (54)
Vanuit een brede maatschappelijke interesse volgde Arthur jarenlang actief de lokale politiek. Steeds vaker constateerde hij hoe ouderen onevenredig hard getroffen worden door bezuinigingen. Vanuit zijn gevoel voor rechtvaardigheid wil hij hier politiek iets aan veranderen. Afgelopen 8 jaar ondersteunde Arthur de AOV fractie actief waarvan hij 1 jaar met succes optrad als plaatsvervangend fractievoorzitter.

 

6. Els Berkel

6. Els Berkel-Opgelder (73)
Els werd lid van het AOV om op te komen voor het welzijn van ouderen. Nu dit welzijn steeds meer onder druk staat door het Rijksbeleid wil zij zich blijven inzetten om generaties te verbinden. Haar professionele carrière relateerde op alle gebied aan jeugdwerk. Politiek vindt zij jeugd en sport de ideale combinatie om jongeren en ouderen dichter bij elkaar te brengen.

 

7. Sjaak Nuijt

7. Sjaak Nuijt (62)
Vanuit zijn werk als gipsverbandmeester en ook privé heeft Sjaak gezien dat er maatschappelijke tegenstellingen zijn onder de mensen van alle leeftijden. Daarvoor wil Sjaak zich inzetten met extra aandacht voor ouderen, omdat ze lichamelijk minder zelfredzaam kunnen worden en de sociale kring vaak kleiner wordt.

 

 

8. Judith Jonkers

8. Judith Jonkers (26)
Judith is de jongste kandidaat op de lijst van het AOV. Vanuit haar opleiding en haar gevoelsmatige betrokkenheid bij en voor ouderen, wil zij zich blijven inzetten voor het AOV. Met name de combinatie jeugd / ouderen spreekt haar erg aan en zij hoopt haar steentje bij te kunnen dragen aan een beter contact tussen de diverse leeftijdsgroepen, ofwel generaties verbinden.

 

9. Aad van Leeuwen

9. Aad van Leeuwen (81)
Aad heeft het sociaal contact met ouderen hoog in het vaandel. Vanuit zijn sociale gevoel en maatschappelijke betrokkenheid is Aad actief lid van diverse besturen binnen zorg- en ouderenorganisaties. Een lidmaatschap van een politieke partij ontbrak nog in dit rijtje en hij besloot zich vanaf 2006 niet alleen aan te sluiten bij het AOV, maar zich tevens kandidaat te stellen.

Reacties zijn gesloten.