Reactie op meerjarenbegroting 2014-2017

Publicatie Groot Vlaardingen 6 november 2013

De prijs van visies en ambities!

Het college van B&W presenteert de meerjarenbegroting 2014-2017, vol trots dat deze wederom sluitend is. De afgelopen jaren is bij de jaarrekening echter steeds gebleken dat voorgaande begrotingen helemaal zo sluitend niet waren. Keer op keer was sprake van een overschrijding van ettelijke miljoenen. Dit baart het AOV grote zorgen gezien wat er door rijksbeleid en afspraken in het Herfstakkoord allemaal op onze gemeente afkomt (meer taken, minder financiële rijksbijdrage).

Vlaardingen heeft veel te bieden. Omdat vanwege de bezuiniging op subsidie per 1 januari 2014 de VVV haar deuren sluit, zet het College met Citymarketing, Vlaardingen graag op de kaart als “Woon-, Werk-, Vestigings- en Recreatieplaats”.

Op het gebied van wonen bleef Vlaardingen, kijkend naar de regio, lange tijd achter. Sinds 2008 wordt, ondanks de tegenwind op de huizenmarkt, voortvarend uitvoering gegeven aan het actieplan wonen. Bij besluitvorming tot uitvoering van dit plan, leken de gemeentelijke financiën met een spaarpot van 126 miljoen, voldoende om de risico’s van dit omvangrijke, noodzakelijke plan, te kunnen dragen. Daarbij kon de raad nog niet inschatten dat jaarlijks miljoenen moesten worden afgewaardeerd op grond, door het jarenlang te gunstig boekhouden op deze post. Desondanks werd door het college ook in deze periode nog grond aangekocht. Het AOV had graag een andere keuze gemaakt.

Daarnaast vraagt het behoud en aantrekken van bedrijven en daarmee werkgelegenheid in je stad eveneens investeringen, zeker in Vlaardingen waar ook op dit gebied ten opzichte van de regio een achterstand te constateren was en deels nog is.

Naast al deze noodzakelijke investeringen, is er op het gebied van “recreëren” nog een grote wissel getrokken op de gemeentelijke financiën. Nu in tijd van bezuinigingen het college de kaasschaaf hanteert op benodigde subsidies, is het evenals bij de VVV echter maar de vraag of er door deze wijze van bezuinigingen de komende tijd niet meer voorzieningen zullen verdwijnen. Daarmee zijn we dan niet alleen de voorziening, maar ook de investeringskosten kwijt.

Het moge duidelijk zijn. De spaarpot van Vlaardingen is tot het laatste dubbeltje leeggeschud, sterker nog de leenschuld van de gemeente Vlaardingen is omvangrijk en de laatste escape “de pot erfpachtgronden” is ingezet. Toch wordt er vrolijk doorgegaan met nieuwe visies en ambities waar geen geld voor is. U begrijpt wie straks de rekening moet betalen. Het AOV voorziet dat dat niet is wat de Vlaardinger wil!

Desiree de Jong
Fractievoorzitter AOV Vlaardingen

Reacties zijn gesloten.