Politiek Cafe 50Pluspartij

Bron: www.50pluszuidholland.nl

‘OUDEREN BETALEN DE REKENING’

Druk bezocht Politiek Café 50PLUS in Dordrecht
-door Harry de Groot-

Ongeveer 50 mensen uit de Kieskring Dordrecht bezochten de avond voor Prinsjesdag het gezellige Café De Tijd, gevestigd op nummer 170 van de beroemde Voorstraat in het historische Dordrecht. Onder hen waren ook actieve mensen uit lokale politieke partijen als Verenigde Senioren Partij(VSP) en Beter voor Dordt.  De vele vragen en discussies, maar vooral de betrokkenheid bij de zaken waar wij als 50PLUS voor staan, maakte deze bijeenkomst tot een vruchtbare en inspirerende avond.

Schandalig Onze politiek leider in de Tweede Kamer, Henk Krol had al een zeer drukke dag met vele interviews voor uiteenlopende media achter de rug. Daarnaast stond de taxi al weer klaar om hem later naar Hilversum te brengen voor een optreden bij Pauw en Witteman. Niet verassend dat hij als leider van 50PLUS nu wordt gevraagd, betoogde Krol: “Want het zijn de ouderen die de rekening van de crisis betalen. De banken hebben de crisis veroorzaakt, maar de gewone burgers moeten nu alles betalen. De gepensioneerden zijn al jaren niet geïndexeerd voor de gestegen inflatie. Daarnaast hebben vele pensioenfondsen stevig gekort op de pensioenen. De werkenden hebben toch nog prijscompensatie gehad. De ouderen worden hard gepakt, dat is schandalig.”

Rijke ouderen? Henk Krol hekelde de uitkomsten van het rapport van het Interdepartementaal Beleids Onderzoek 65+ over de inkomsten en vermogenspositie van ouderen. Hierin wordt gesteld dat ouderen gemiddeld een vermogen van €200.000 hebben. “Er wordt uitgegaan van gemiddelden, waardoor het lijkt of de meeste ouderen vermogend zijn. Slechts 20 procent van de ouderen is rijker. Het is net als in een straat waar één miljonair woont en de rest van de mensen van veel minder moet rondkomen. Gemiddeld kan die straat dan best rijk overkomen. Maar de werkelijkheid is toch echt anders.”

Schenkingsrecht Aandacht voor de positie van ouderen qua inkomen en werkgelegenheid lijkt niet de prioriteit van dit kabinet. Het woord ouderen komt in de troonrede nauwelijks voor. Toch weet onze tweemansfractie in de Tweede Kamer wel degelijk succes te boeken. Maar ze moeten er wel hard voor knokken en alert blijven. Krol: “Wij hebben een voorstel gedaan om het schenken aantrekkelijker te maken. Men kan nu belastingvrij tot €100.000 schenken. Zo kan men bijvoorbeeld hun kinderen helpen met het aflossen van hun hypotheek. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vond het een goed idee. Minister-president Rutte deed zelfs een keiharde toezegging. Tot mijn verbazing kwam die toezegging echter niet in de Handelingen van de Tweede Kamer terecht. Door een nieuw systeem zou die tekst zijn weggevallen. Gelukkig waren er ook video- opnamen van gemaakt. Daar stond de toezegging wel op. Na twee weken kwam de tekst alsnog in de verslagen van de Tweede Kamer terecht.”

Consumentenvertrouwen Eén van de cafébezoekers vroeg zich af of Rutte en Samson zelf al zaken als een nieuwe auto of een nieuw huis hadden gekocht. Rutte deed immers een oproep aan alle Nederlanders om op deze wijze de economie te stimuleren. Krol: “Nee, dat hebben ze niet gedaan. Dit kabinet zal zelf eerst het consumentenvertrouwen moeten herstellen. Het huidige beleid van lastenverzwaringen en bezuinigingen maakt mensen alleen maar bang. Geen wonder dat ze de hand op knip houden.”

Processen en bijzaken Na het vertrek van Henk Krol naar Pauw en Witteman was het de beurt aan ons Statenlid John Struijlaard. Hij vertelde over zijn werk in de Provinciale Staten van Zuid Holland, waar hij sinds de verkiezingen van 2011 50PLUS vertegenwoordigt. Struijlaard constateert dat in de Provinciale Staten en in de Statencommissies soms veel tijd wordt besteed aan (bij)zaken waar de provincie hooguit een adviserende rol in heeft, maar waar ze geen beslissende bevoegdheid in hebben. “Ze houden zich dan meer bezig meer met processen. En dat laatste is dan gewoon meer werk voor ambtenaren. Ik wil dat wij beleid maken en uitvoeren om maatschappelijke problemen aan te pakken.”

Gevaarlijk gebied “De geplande Blankenburgtunnel tussen Rozenburg en Vlaardingen/Maassluis is hier een voorbeeld van. Als Provincie hebben wij hierover niets te vertellen. Wel over de onderliggende wegen.  Als 50PLUS zijn wij voor een nieuwe oeververbinding, maar NIET voor de Blankenburgtunnel. De Blankenburgtunnel is een rijks aangelegenheid. In 2006 hebben de ministers Peijs en Winsemius, hun ministeries VenW en VROM en de topambtenaar Dronkers van Rijkswaterstaat, de naaste medewerker van Peijs geconstateerd om NIET de Blankenburgtunnel aan te leggen maar de Oranjetunnel met de A54 door het Westland. Via Westerlee bij Naaldwijk, zou dat een prima verbinding zijn naar de Tweede Maasvlakte en richting het Zuiden naar o.a. Zeeland en West- Brabant. Deze alternatieve oplossing is ook een stuk efficiënter en wellicht voordeliger dan de Blankenburgtunnel en schaadt minder de natuurbelangen.” “De A4-Midden Delfland, ook een rijks aangelegenheid, is NIET toekomst vast en zal eerder nog grotere verkeersproblemen in de Randstad veroorzaken m.n. bij het Prins Clausplein en het knooppunt Ypenburg.” Struijlaard pleit voor een systeem van ringwegen rond het Rijnmondgebied, zodat mensen meerdere en snellere mogelijkheden hebben om het gebied te verlaten bij calamiteiten. “Het Botlekgebied is nu het gevaarlijkste gebied van Noordwest Europa.”

Meer democratie Struijlaard pleit voor meer democratie en inspraak van burgers bij allerhande bestuurlijke beslissingen. “Ik ben tegen het, zonder de burgers vooraf te raadplegen, samenvoegen van provincies en gemeenten. Allerlei samenwerkingsverbanden zoals de Metropool, Stadsregio en Drechtsteden zijn ondemocratisch en zijn NIET gekozen door de burgers en moeten wat mij betreft direct opgeheven worden.” Een cafébezoeker vroeg of ook provincies niet opgeheven kunnen worden. Zij hebben veel geld, dat dan door de gemeentes kan worden gebruikt om bijvoorbeeld meer werkgelegenheid te bevorderen. Struijlaard vind dit op zich een goed idee, “maar dan moeten de gemeentes wel eerst een betere organisatiestructuur krijgen. Maar dat geldt voor de gehele overheid met circa 1 miljoen ambtenaren. In het bijzonder het kasstelsel moet verdwijnen. De overheidsboekhouding dient gelijk te zijn zoals bij het MKB en multinationals. Een mooi voorbeeld is de stad Neurenberg in Duitsland waarbij enkele jaren geleden de overheid de boekhouding heeft veranderd zoals het MKB en multinationals gebruiken”.

Duurzaam zwijgen Een andere cafébezoeker wilde geen windmolens in zijn eigen omgeving en vroeg hoe John Struijlaard en 50PLUS hier tegenover staan. Krachtig antwoordde Struijlaard: “Bullshit, ze kosten veel geld aan subsidies en ze zijn onrendabel. De business cases en de exploitatiemodellen zijn ronduit slecht. We hebben hier in Noord West Europa zoveel elektriciteit opgeslagen, dat we deze niet eens aan de markt en de samenleving kwijt kunnen.” Struijlaard vertelt vervolgens over een voorbeeld hoe de bewoners van een aantal kustgemeenten werden geconfronteerd met windenergieplannen.“ In juni van dit jaar was de oppositie in de raad van Bloemendaal verbolgen dat het college van B&W een overeenkomst wilde sluiten met Eneco, waardoor kritiek op een nog te bouwen windmolenpark werd verboden. De energiemaatschappij bood als tegenprestatie de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Noordwijk “zwijggeld” aan. Een vorm van “muilkorven” !!!. Het windmolenpark, Luchterduinen, zou 23 kilometer voor de kust komen te liggen tussen Noordwijk en Zandvoort. Het is ook te zien vanaf het Bloemendaalse strand. Dankzij de overeenkomst zouden de gemeenten 20 jaar lang geen kritiek mogen hebben op het park. In gewoon Nederlands heet dit omkoping en het erge is dat ENECO dat ook nog eens doet met subsidies die ze heeft ontvangen van de samenleving. Normaal gesproken wordt dan Justitie ingeschakeld, maar als het om ‘duurzame’ energie gaat dan mag het gewoon”. Struijlaard pleit wel voor duurzame energie. Hij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat mensen die eigen zonnepanelen op hun dak hebben geplaatst nu Btw-plichtig zijn en door de overheid worden aangeslagen. Beste overheid: hoe bedoelt u duurzaam en goedkoper? Volksverlakkerij van de eerste orde !!”

Onnodig en duur Struijlaard ziet nog een andere reden om GEEN windmolenparken te bouwen: “Er is een enorm overschot van energie(!) in Nederland. En het is met name ENECO dat één van de twee gloednieuwe gasturbines wil gaan uitlenen en/of verhuren aan een land in Azië (waarschijnlijk Japan). Sinds de opening zou de centrale zo’n driekwart van de tijd hebben stilgestaan. Vanwege de overcapaciteit aan stroomproductie in Nederland en de buurlanden zou de prijs veel te laag zijn om met een gascentrale winst te maken. Op iedere met gas geproduceerde kilowattuur zou verlies worden gemaakt. De plannen om meer windmolens op land te plaatsen, kunnen volgens het Centraal Planbureau (CPB) het beste vijf jaar worden uitgesteld. Volgens het CPB is er overcapaciteit en zijn de prijzen zo laag dat elke uitbreiding van de productie verliesgevend is. Met andere woorden ook het CPB vindt het bouwen van nieuwe windmolenparken onnodig en duur”.

Samen sterk Ons provinciaal bestuurslid Desiree de Jong heeft dit Politiek Café georganiseerd. “Ik ben zeer blij met het deze avond. Juist ook met de contacten met onze achterban en de vertegenwoordigers van lokale partijen die ook het politieke hart wat betreft de ouderen op de goede plek hebben. Samen staan we sterk en leren we van elkaar.”

Reacties zijn gesloten.