Digitale nieuwsbrief augustus 2013

Van de voorzitter

Hoogste tijd voor een nieuwsbrief, dus nu de ergste zomerhitte een beetje is afgenomen snel achter de PC. Want er is de laatste maanden weer veel werk verzet. Dat is ook nodig, want ondanks de werkelijk zomerse temperaturen staat de 50-plusser in Nederland meer en meer onevenredig in de kou. Het huidige landelijke politieke klimaat temperatuurt werkelijk geen enkel maatschappelijk effect van door deze partijen uitgevoerd beleid. Onze samenwerking met 50PLUS geeft het AOV de mogelijkheid schrijnende situaties die het gevolg zijn van Rijksbeleid zichtbaar te maken en hier aandacht voor te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld over AOW, stijgende zorgkosten, inkomensafhankelijke huurverhoging, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en ga zo maar door. Op lokaal niveau is het AOV altijd actief bezig met zaken die 50-plussers aangaan. Hoe ga je om met mensen die op hun vijftigste boventallig worden bij hun werkgever, hoe behoud je een zo goed mogelijk voorzieningenniveau binnen de WMO, hoe gaan we om met dreigende sluiting van huisvesting voor ouderen met een lichte zorgvraag, kan op gemeenteniveau een oplossing gevonden worden voor de onrust van medewerkers in de zorg middels de aanbesteding, hoe verbeter je de openbare ruimte met betrekking tot toegankelijkheid van minder validen  (rollator- en scootmobiel-gebruikers), wat is er aan voorzieningen voor de actieve 50-plusser en zo meer. Met het oog op de verkiezingen maart 2014, werkt de AOV fractie dan ook alweer hard aan een nieuw verkiezingsprogramma 2014-2018, wat we eind 2013 begin 2014 willen presenteren. Al 19 jaar is uw inbreng en meedenken voor het AOV van groot belang en het AOV dankt u ook voor uw inbreng die eraan bijdraagt dat het AOV al 19 jaar weet wat er leeft onder de Vlaardingers. Afsluitend nog de vraag aan u, of het enthousiasme van het AOV mogelijk aanleiding is voor u, of iemand uit uw omgeving om zich actief in te zetten binnen onze fractie. Het AOV zou graag haar kandidatenlijst versterken met mensen die er net als de huidige AOV-fractieleden genoeg van hebben hoe ouderen in onze samenleving worden behandeld! Neemt u dus gerust contact op met ondergetekende op telefoonnummer 0622399087. Zijn de kosten voor het langdurig bellen naar een mobiel nummer voor u niet acceptabel, geeft u dit dan direct aan en u wordt teruggebeld!

Desiree de Jong
Fractievoorzitter AOV Vlaardingen

Van de Fractie

Het is algemeen bekend dat de financiële positie van Vlaardingen niet rooskleurig is, met alle gevolgen van dien. Want hoewel menig coalitiepartij in Vlaardingen bij aantreding in 2011 nog wilde doen geloven dat het allemaal zo’n vaart niet loopt bleek bij de behandeling van de jaarrekening 2012 en de voorjaarsnota 2013 toch dat het water aardig naar de lippen stijgt. Het AOV spreekt al jaren haar zorg uit over het niet maken van keuzes uit de vele ambities, om zo de gemeentefinanciën op orde te krijgen. Gebeurt dit niet dan zullen de lokale lasten (belastingen) voor u, ondernemer en inwoner van Vlaardingen stijgen. Het AOV heeft menig brug geprobeerd te slaan om met oppositie en coalitie de takendiscussie te voeren maar met het politieke klimaat in Vlaardingen wil dit maar niet lukken. Een gemiste kans naar de mening van het AOV. Was u niet in de gelegenheid de raadsvergaderingen over de Jaarrekening 2012 en de Voorjaarsnota 2013 te volgen via VTV, dan kunt u op deze website de algemene beschouwingen van de AOV fractie lezen.

Fractie AOV Vlaardingen

Reacties zijn gesloten.