Digitale nieuwsbrief februari 2013

Van de voorzitter

Een nieuw jaar al weer in volle gang. Veel staat ook te gebeuren immers naast alle harde werken in de politiek is 2013 ook het jaar waarin de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 zal starten. Daarover blijft het AOV u informeren in volgende nieuwsbrieven.

Eind 2012 en begin 2013 heeft het AOV een aantal aanmeldingen ontvangen van nieuwe leden, die het AOV van harte welkom heet. Het AOV is verheugd over de groei van ons leden aantal. We voelen ons hierdoor gesteund en het geeft een extra motivatie voor ons harde werken.

Verder brengt een nieuw jaar automatisch met zich mee dat binnenkort ook de ledenbrief met de acceptgiro voor het lidmaatschap voor 2013 wordt toegestuurd. Ook voor 2013 is de lidmaatschapsbijdrage niet verhoogd en blijft dus de bijdrage per persoon € 17,= en per twee gezinsleden  € 25,=.

Afsluitend nog benadrukt dat uw inbreng voor het AOV van groot belang is en het AOV ook in 2013 weer flink de handen voor u uit mouwen steekt.

Désiree de Jong
Fractievoorzitter AOV afdeling Vlaardingen

Van de Fractie

Het zal u niet zijn ontgaan dat er in Vlaardingen grote beroering is ontstaan over het verkeersbesluit zoals genomen door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen, tot afsluiting van de Westhavenplaats. Ondernemers in en om het betreffende gebied zijn evenals de bewoners van de omliggende wijken tegen deze permanente afsluiting en hoewel zij dit op vele manieren kenbaar gemaakt hebben, houdt het College vast aan het genomen besluit. Immers in de Stadsvisie is toch opgenomen dat het stadshart autoluw moet worden. Daarover heeft het AOV al in haar verkiezingsprogramma 2010-2014 gezegd dat autoluw niet betekent autovrij. In de raadsvergadering van donderdag 14 februari 2013, heeft het AOV dit naar aanleiding van een motie wederom onder de aandacht van het College gebracht. Maar ook nu bleek het College niet bereid om naar de meerderheid van de inwoners en ondernemers van Vlaardingen te luisteren en houdt vooralsnog vast aan de permanente afsluiting. Het College zou na eerdere debacles van gelijke orde, zoals Veerplein en verlichte tegels Hoogstraat, waarvoor eveneens weinig tot geen draagvlak, wel eens beter moeten weten.

Fractie AOV Vlaardingen

Reacties zijn gesloten.