Scherp aan de wind

Publicatie Groot Vlaardingen November 2012

“Scherp aan de wind”, de titel van de tussenbalans, behorend bij de op 7/8 november aanstaande te behandelen programmabegroting 2013-2016. Een stuk waarover het College duidelijk aangeeft, vooral “geld” gezocht te hebben om enorme bezuinigingen (circa 26 miljoen euro) te realiseren. Te weinig is nagedacht over de maatschappelijke effecten van deze bezuinigingsvoornemens, terwijl eigen ambities en investeringswensen daarbij nauwelijks in het gedrang komen. De collegedoelstelling om met minder middelen (geld) een zo goed mogelijk voorzieningenniveau te houden (ouderenwerk, theater, VVV, verenigingen, peuterspeelzalen, zwembad, kroepoekfabriek, etc.) wordt met voorliggende plannen niet behaald. Het AOV meent dat “in tijden van zwaar weer” (financieel slechte positie), het om “de wind weer in de zeilen te krijgen” (financieel gezond worden), nodig is dat stuurlui met passie en visie het schip managen (vitaal/veerkrachtig leiderschap), níet alleen om het moederschip te behouden maar ook om te voorkomen dat bij stevige zijwind de gehele vloot kapseist.

Reacties zijn gesloten.