Wantoestanden mbt veiligheid containerwoningen District U

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Naar aanleiding van een recente berichtgeving op RTL Nieuws (17-5-2023) over wantoestanden met betrekking tot de veiligheid van containerwoningen, waarin Vlaardingen expliciet werd genoemd, heeft de AOV-fractie vragen gesteld aan het college.
Zorgen brandweer over veiligheid ’tijdelijke’ containerwoningen https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5384677/zorgen-brandweer-over-veiligheid-tijdelijke-containerwoningen

Het college wordt verzocht de volgende vraag / vragen, schriftelijk te beantwoorden:

  1. Was het college op de hoogte van de veiligheidsrisico’s die werden genoemd in verband met de containerwoningen?
  2. Welke risicoanalyse heeft het college uitgevoerd/laten uitvoeren met betrekking tot deze specifieke situatie?
  3. Is het college voornemens aanpassingen te doen aan de containerwoningen om te voldoen aan de richtlijnen voor nieuwbouw?
  4. Indien het antwoord op vraag 3 bevestigend is, wat zijn dan de geschatte kosten voor deze aanpassingen?
  5. Indien het antwoord op vraag 3 negatief is, acht het college dan de veiligheidsrisico’s van de huidige situatie aanvaardbaar?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Nol Kloosterman

Fractie AOV

Reacties zijn gesloten.