Wil Vlaardingen een wethouder op afstand, met afstand!

Bij de raadsvergadering van 11 mei 2023 heeft de ChristenUnie/SGP fractie een raadsvoorstel neergelegd waarin zij verzoeken in te stemmen met de ontheffing van vereiste ingezetenschap van wethouder Arnoud Proos en deze ontheffing te verlengen met 1 jaar ingaande 23 mei 2023.

Op 23 mei 2022 is dit bij zijn aanstelling ook gevraagd aan de gemeenteraad. Dat was geen probleem omdat het natuurlijk logisch is dat je ook niet gelijk een huis hebt als je vanuit een andere woonplaats hebt gesolliciteerd als wethouder in Vlaardingen.
Op zich vond het AOV het destijds wel vreemd dat de CU/SGP met een wethouder van buiten Vlaardingen kwam aanzetten. Maar het AOV gaat niet over interne zaken van andere partijen.

De CU/SGP fractie hanteerde als argument dat de heer Proos afgelopen jaar heeft bewezen goed op de hoogte te zijn wat er speelt in Vlaardingen en dat hij door zijn open werkwijze, veelvuldige aanwezigheid en representatieve activiteiten voldoende binding heeft met de stad. Proos vindt het niet haalbaar om met zijn gezin met jonge kinderen te verhuizen naar Vlaardingen nadat hij een paar jaar eerder als wethouder ook al verhuisd is. Enfin nog veel meer prive en trieste zaken dat het wethouderschap een onzekere baan is.

Tja. Hier gaat er wat mis vindt het AOV. Dus hierbij onze bijdrage die wij bij de raadsvergadering van donderdag 11 mei 2023 hebben verteld als reactie op het raadsvoorstel waar wij tegen hebben gestemd.
————————————————————————————————————

(Reactie AOV in de raad)
Deze stad heeft om een gemeenteraad en college gevraagd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen die voor de inwoners gaan. Die binding hebben met de stad. Overal aanwezig zijn en jazeker: de verkiezingsuitslag was daar heel duidelijk in.
Een overwinning met name voor lokale partijen in Nederland die dicht op de bevolking zitten.
Die verbonden zijn met de gemeenschap. Die daardoor beleidsbeslissingen zullen nemen die aansluiten bij de behoeften van de lokale bevolking. Ook lokaal inzicht en kennis. Als inwoners van Vlaardingen zien wij toch allemaal de specifieke uitdagingen en kansen in deze gemeenschap en begrijp je de behoeften van de inwoners om je heen.

Ook zijn Vlaardingers op zoek (gezien hun stemgedrag) naar raadsleden en college die beschikbaar en toegankelijk zijn. Want die wethouders nemen deel aan lokale bijeenkomsten, zitten op een sportvereniging of schaakclub of wat dan ook. Luisteren naar de zorgen van de gemeenschap en reageren direct op problemen die zich voordoen.
Maar toch niet als je de deur achter je dichttrekt en de Beneluxtunnel doorrijdt. 
Dit is verre van betrokken en transparant.
Dat voorzitter is NIET wat Vlaardingen wil. Niet wat het AOV wilde.
Een wethouder met afstand en op afstand.
Voorzitter nog een paar punten en dat is waar het AOV de meeste moeite mee heeft en dat is verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Als je als wethouder in je eigen gemeente woont (en dat is ook verplicht volgens de Gemeentewet) loop je niet zo makkelijk door de stad, als je besluiten neemt die lastig liggen bij de inwoners.
Kortom de wethouder in Vlaardingen wordt direct beïnvloed door de beslissingen die ze nemen en hebben er een persoonlijk belang bij om positieve resultaten te behalen voor hun mede-inwoners.

Maar een wethouder met afstand en op afstand heeft daar allemaal geen last van!
Deurtje dicht en door de tunnel naar het mooie Barendrecht.
Wij snappen de persoonlijke belangen van de heer Proos.

Maar het AOV had van de heer Proos in zijn functie als wethouder en de fractie van CU/SGP met hun nadrukkelijke aandacht voor normen en waarden toch meer verantwoordelijkheid en respect verwacht naar de inwoners van deze stad.

Het AOV zal tegen het raadsvoorstel stemmen van de CU/SGP om wederom een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste ingezetenschap wethouder Proos.
De argumenten zijn persoonlijke overwegingen en zijn de discussie niet waard als je kijkt naar het belang voor Vlaardingen en waar dit bestuur voor staat.

Fractie AOV
Nol Kloosterman

Reacties zijn gesloten.