Artikel Arthur Jonkers, steunraadslid

Wie ben je?

Arthur Jonkers, 57 jaar, geboren en getogen Vlaardinger. In het dagelijks leven werk ik als expediteur in het hart van het dynamische havengebied dat Rotterdam en omliggende gemeenten rijk is.

Sinds wanneer ben je steunraadslid en hoelang ben je al politiek actief?

In 2009 werd ik lid van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV), omdat ik daarvoor vijf jaar lang als partner en mantelzorger heb ervaren hoe moeizaam de toewijzingen van benodigde zorg verloopt voor mensen die echt zorg nodig hebben, jong en oud. In 2010 stond ik voor het eerst op de kandidatenlijst van het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) en werd ik steunraadslid.

Wat heeft je gedreven om steunraadslid te worden?

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid volgde ik altijd al de politiek, zowel landelijk als lokaal. Zo ook de discussie rondom de aanleg van de op- en afritten Blankenburgtracé “de oortjes”. Ik zag daarin versterkingskansen voor gevestigde ondernemers en mogelijkheden om nieuwe bedrijven en daarmee werkgelegenheid aan te trekken. Dit had Vlaardingen financiële ruimte opgeleverd voor investeringen in bijvoorbeeld woningbouw en natuur op andere plekken in de stad.

Op welk resultaat dat je behaald hebt ben je trots?

Trots is een groot woord. Maar dat ik bijdraag aan het met het AOV bereiken van verbeteringen voor kwetsbare groepen geeft me veel voldoening. Vooral als het gaat om de soms schrijnende gevolgen van het in 2012 in Den Haag door de toenmalige regeringspartijen VVD en CDA met ondersteuning van D’66, ChristenUnie en GroenLinks afgesloten Kunduz-akkoord.  Met veel minder geld moesten gemeenten maar even de zorg (WMO), Jeugdbeleid en de Participatie Wet uitvoeren. De bezuinigingen hebben alleen al een enorm gat geslagen in beschikbare seniorenwoningen, aanbod van bijzonder onderwijs en beschikbare voorzieningen. Toch een beetje trots dus dat we met het AOV bijvoorbeeld hebben voorkomen dat geld voor de zorg aan andere zaken werd uitgegeven of dat de bus voor de leerlingen van de Ericaschool zou worden wegbezuinigd.

Wat wil je nog bereiken voor Vlaardingen?

In het algemeen ben ik van mening dat de bestuurscultuur in Vlaardingen moet verbeteren, waardoor je je werk als volksvertegenwoordiger veel beter kunt uitvoeren. Verder zet ik mij graag in voor de uitdagingen die Vlaardingen kent op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, aanpak van de buitenruimte, verbetering in het zorgbeleid en/of versterking van de financiën. Specifiek vind ik aandacht voor betaalbare en fatsoenlijke huisvesting voor ouderen binnen het woningbouwprogramma belangrijk. Het is zo ingeburgerd dat ‘ouderen zo lang mogelijk in hun huidige woning willen blijven wonen’, terwijl we bij het AOV vaak genoeg horen dat er ook veel ouderen best willen verhuizen, maar dat de alternatieven voor hun huidige huur eengezinswoning of veel te duur of veel te klein zijn.

Waarom heb je voor deze plek (op de foto) gekozen?

Ik heb gekozen voor de haven. Voor mij de meest historische plek vanwege de vroegere bedrijvigheid rondom de visserij waaraan Vlaardingen de titel Haringstad ontleent. Als jonge jongen had ik dan ook mijn bijbaantje bij de firma Kwakkelstein wanneer de Hollandse Nieuwe onze stad binnenkwam.

Reacties zijn gesloten.