Opvang vluchtelingen kost Vlaardingen niets.

Het college van B&W heeft op alle mogelijke manieren de gemeenteraad duidelijk gemaakt dat er geen kosten zijn verbonden aan het huisvesten van een groep vluchtelingen in Vlaardingen. Het COA betaald alle kosten. Is dat wel zo?

In het Algemeen Dagblad van 28 oktober 2021 staat echter een artikel dat de gemeente Zuidplas er nog niet uit is, waar en of er noodopvang voor vluchtelingen in hun gemeente kan komen. 
Het college van B&W Zuidplas staan er positief tegenover. In de laatste zinnen van het artikel citeert het Algemeen Dagblad de wethouder Jan Hordijk :
“Als het zover komt, dan neemt COA de kosten van de locatie voor haar rekening. 
Onze ambtelijke inzet wordt niet vergoed.” 

Tijdens de eerste gesprekken tussen de fractievoorzitters van de gemeenteraad en het College van B&W Vlaardingen werd het collegebesluit om vluchtelingen op te vangen in Vlaardingen toegelicht. Er was verder niet veel inhoudelijke informatie, maar wel toezeggingen van het college dat het Vlaardingen financieel niets gaat kosten.

In de memo van het College van B&W Vlaardingen gedateerd 14 oktober 2021 staat eveneens vermeld dat het COA de kosten van de opvang van vluchtelingen in Vlaardingen voor haar rekening neemt.

In de raadsvergadering van 14 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het college van B&W met de motie “Heldere eisen opvang vluchtelingen” de opdracht gegeven “te eisen dat ALLE kosten voor de opvang vergoed worden door beide ministeries en het COA.”

Het verbaast het AOV, dat in Zuidplas niet alle kosten worden vergoed, namelijk de kosten die voortvloeien uit de gemeentelijke ambtelijke inzet.

Het college heeft op diverse manieren benadrukt, dat het COA alle kosten vergoed t.b.v. de extra opvang van vluchtelingen in Vlaardingen. 
Het AOV is hierbij uitgegaan van alle kosten dus óók de kosten van inzet ambtelijke organisatie.
Tijd besteed aan de opvang kan namelijk niet tegelijkertijd ingezet worden voor zwaarwegende reguliere werkzaamheden, zoals eerder in de raadsmemo van wethouder Somers was verwoord. Zoals:
– De uitvoering van het herstelplan (voor een financieel gezond Vlaardingen)
– De druk op het Sociaal Domein
– Het realiseren van flexwoningen door diverse doelgroepen
– Het opvangen van dak- en thuislozenDe grote woningbouwopgave
Het ligt voor de hand dat die zwaarwegende reguliere werkzaamheden (grote) achterstand gaan oplopen indien de beschikbare ambtelijke inzet op een ander dossier wordt ingezet.

Wellicht ten overvloede heeft het AOV de volgende vragen:

1. Worden door het COA nu wel of niet alle kosten vergoed die te maken hebben met de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Vlaardingen? Zo nee, waarom niet?
2. Als u vraag 1 met “nee” beantwoordt dan graag een opgave van de kosten die voor rekening van Vlaardingen zijn en de kosten die nog gemaakt gaan worden ten laste van de gemeente Vlaardingen. 

Uit: Algemeen Dagblad regio Rotterdam 28-10-2021

Zuidplas dubt nog over noodopvang Afghanen

Zuidplas is er nog niet uit of en zo ja waar er noodopvang voor Afghaanse evacuées in de gemeente kan komen. Burgemeester en wethouder staan er positief tegenover. In de gemeenteraad pleitten PvdA/GroenLinks, SP en NEZ deze week voor een snelle aanpak. VVD en CDA zijn terughoudend.
Peter Schilthuizen 28-10-21, 09:00 Laatste update: 09:06
Vanuit het COA en commissaris van de Koning Jaap Smit is een beroep op de regio gedaan om opvangplaatsen aan te bieden voor Afghanen die hun land zijn ontvlucht nadat de taliban daar de macht hebben gegrepen. Momenteel zijn de asielzoekerscentra namelijk overbevolkt. ,,Het is heel belangrijk dat er daar doorstroming is”, stelt Serena Rodenburg (SP). ,,Ik heb zelf gezien wat het betekent om met een gezin met drie kinderen tien jaar in een asielzoekerscentrum te verblijven. Ik kan wel zeggen dat dat niet goed is voor je inburgering.” 
Ferry van Wijnen (VVD) bekent dat zijn partij niet zit te wachten op noodopvang van Afghanen. ,,Maar wij begrijpen ook dat als er crisis is dat we er moeten zijn.”
,,De Bijbel zegt ons goed te zijn voor vreemdelingen. Waar het mogelijk is moeten we helpen”, aldus Cock van der Spek (SGP/CU). ,,Maar crisisopvang moet wel op een kwalitatief goede locatie.”
Tent
Tinet de Jonge (CDA) dringt vooral aan op zorgvuldige afwegingen. Veel raadsleden voelen niet veel voor een tent. VluchtelingenWerk trouwens ook niet. Woordvoerder Maria Kluin van de afdeling Zuid-West Nederland: ,,Een tent zoals in Nijmegen destijds is geen ideale situatie. Het mag ook niet te lang duren. Maximaal één of twee maanden. Zeker nu we de winter ingaan.”Week
Wethouder Jan Hordijk denkt dat het college binnen een week kan melden welke locaties geschikt zijn voor noodopvang. ,,Als het zover komt, dan neemt COA de kosten van de locatie voor haar rekening
Onze ambtelijke inzet wordt niet vergoed.”

Reacties zijn gesloten.