Bijdrage Groot Vlaardingen 14-7-2021

Verbetering van de financiën nog lang niet in zicht

Het is Juli 2021. 
2 jaar na het bekend worden van het ineens ontdekte tekort van meer dan 25 miljoen euro en 1 jaar na de wisseling van de wacht met weer een nieuwe D66 wethouder Financiën (de heer Bijl)
Maar nog steeds géén uitzicht op een structurele verbetering van de Vlaardingse financiën.
De jaarrekening over 2020 laat (INCIDENTEEL) 8 miljoen in de plus zien. 

Oorzaken volgens het College:
Vanwege Corona zijn geplande werkzaamheden niet uitgevoerd. 
en 
De door het Rijk ruimhartig toegekende Coronagelden zijn bij lange na niet uitgegeven.

Het incidentele positieve resultaat van 8 mln is niet vrij inzetbaar maar moet gereserveerd blijven voor de uitgestelde taken en tegenvallers. 
Kortom er is na 2 jaar nog geen enkele verbetering van de slechte financiële stand van zaken.
Voor de begroting 2021-2022 is een beleidsarme kadernota opgesteld.
Toch heeft dit college haar wensen vóór behandeling nog even snel veiliggesteld. 
Waaronder honderduizenden euro’s t.b.v. project hybride (thuis)werken (o.a. apparatuur en ergonomische thuiswerkplekken)

De gemeenteraad is dus (weer) buitenspel gezet. Ruimtevragers zijn namelijk buiten de kadernota om al “geregeld”.

Ondertussen business as usual: zoals tegeltjes wippen, boomspiegels inplanten, toename vervuiling i.v.m. onvoldoende functionerend pasje voor afvalcontainers, enorme papieren woningbouwplannen en mega bezuinigingen in het sociaal domein.

Zie uitgebreide bijdrage AOV vanaf morgen op “website”.

Reacties zijn gesloten.