In memoriam Wim van Klink

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van onze zeer gewaardeerde fractiegenoot,
maar bovenal goede vriend

Wim van Klink

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Houder van de Stadspenning Vlaardingen

Weduwnaar van Marijke Catharina van Klink-Bakker

Vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid werd Wim
begin 1980 politiek actief. In 1994 was Wim medeoprichter van het
AOV (Algemeen Ouderen Verbond). Wim heeft zich de afgelopen
27 jaar, waarvan 17 jaar als Raadslid, met nimmer aflatende inzet en
een menslievende houding strijdbaar getoond tegen onrecht ten opzichte
van ouderen en kwetsbare groepen.
Daarbij was Wim, vanuit zijn visie als zelfstandig ondernemer,
op vele beleidsterreinen van groot belang voor de partij.

De bijzondere samenwerking, maar vooral zijn vriendschap zullen wij
enorm missen. Wim laat een grote leegte achter.

Wij wensen zijn zoons, Jeroen en Martijn, naaste familie en vrienden
veel sterkte in deze en voorliggende moeilijke tijd.

Fractie AOV Vlaardingen
Nol Kloosterman,
Désiree de Jong,
Arthur Jonkers

Reacties zijn gesloten.