Het toezicht blijft!

Jarenlang werden, ondanks miljoenen investeringen en doorschuiven van budgetten, sluitende begrotingen voorgelegd aan de gemeenteraad.
Tot het niet meer te ontkennen viel. Na vertrek van de toenmalig wethouder financiën in november 2018, werd duidelijk dat het geld in Vlaardingen echt op is en een tekort kent van 25-30 miljoen euro!
Betekende wel ondertoezichtstelling van de Provincie.

Het huidige college beloofde bij aantreden vernieuwing en transparantie om Vlaardingen weer bestuurbaar en financieel gezond te maken.
Juni 2020, geen voorjaarsnota maar een herstelplan. “Op onderdelen sterk maar niet genoeg”, aldus de Provincie. Gebaseerd op het herstelplan, legt het college nu alsnog een niet sluitende meerjarenbegroting voor aan de raad.
Zonder heldere onderbouwingen en inzichten moet de raad kiezen uit / instemmen met een pakket ombuigingsvoorstellen/bezuinigingen.
De te verwachten grote risico’s zijn niet in de begroting opgenomen en veel moet nog worden onderzocht.

Tegelijkertijd laat de wethouder financiën op de radio zorgeloos weten dat de financiën binnenkort weer op orde zijn en geeft de Provincie in een brief aan de gemeenteraad een waarschuwing af over de niet sluitende begroting!
Er gaat namelijk nog steeds meer geld uit dan er binnenkomt. Reden genoeg om het college ter verantwoording te roepen, maar het blijft stil. De blijkbaar niet samenwerkende coalitiefracties komen slechts met moties/amendementen over hetzelfde onderwerp: kinderboerderij/stadsboerderij/heemtuin.

Kortom wederom doormodderen op de oude voet, vooruitschuiven en vooral niet te concreet zijn. Maar zoals Einstein zei: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het probleem heeft veroorzaakt”, dat is “hetzelfde doen en andere uitkomsten verwachten”.

Het AOV blijft strijden voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen obv transparantie en overleg.

Nol Kloosterman
Fractievoorzitter AOV

Zie ook Groot Vlaardingen

Reacties zijn gesloten.