Nog meer statushouders in Vlaardingen?

SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Op grond van artikel 155 van de Gemeentewet hebben raadsleden de mogelijkheid schriftelijk aan de burgemeester of het College van burgemeester en wethouders vragen te stellen .
DATUM: 4 november 2020
Onderwerp: Extra statushouders in Vlaardingen? 

Aan het college van B&W,
TOELICHTING[1]:
In diverse kranten is vandaag aandacht gegeven aan het feit dat er in 2021 zo’n 27.000 statushouders (extra) een woning moeten krijgen.
In een brief van het kabinet gericht aan de Provincie’s/gemeenten schijnt te staan dat er nog meer woningen vrij gemaakt moeten worden bovenop de bestaande taakstelling.

VRAGEN
Het college wordt verzocht de volgende vragen, schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het college bekend met de genoemde berichten in de media?
  2. Kan het college de ontvangst, inhoud en strekking bevestigen van de in de mediaberichten genoemde brief van het kabinet?
  3. Wat zijn naar verwachting de omvang en impact van huisvesting van statushouders in Vlaardingen in 2021 op de beschikbaarheid van woonruimte in Vlaardingen, in het bijzonder gezien in het licht van de door het kabinet voorspelde ‘hoge taakstelling’ en ‘enorme opgave’?
  4. Op welke wijze bereidt het college zich voor op de vermoedelijke hoge(re) instroom van statushouders op de woningmarkt, die ook in (al) Vlaardingen krap is? 
  5. Wat zijn de opties voor het college als de verwachte (hoge(re) instroom niet verwerkt kan worden?

Nol Kloosterman
fractievoorzitter AOV

Reacties zijn gesloten.