Zoektocht naar de waarheid en stand van zaken financiën gemeente Vlaardingen

A: Het Algemeen Ouderen Verbond is de laatste weken heel vaak op de vingers getikt vanwege het zogenaamd vertellen van onwaarheden.

1. Herstelplan:

Tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2020 gaf het AOV aan dat het Herstelplan door de Provincie was afgekeurd.
De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Eenhoorn corrigeerde de bijdrage van het AOV dat dit NIET klopte.
Het herstelplan was WEL goedgekeurd maar nog niet sterk genoeg.
Vanwege de technische beperkingen ivm digitaal vergaderen kon het AOV hierop niet reageren.
In de extra raadscommissie 10 juni 2020, onder andere op verzoek van het AOV, verklaart de Provincie officieel dat het Herstelplan NIET is goedgekeurd.
Noch de voorzitter van de gemeenteraad noch de wethouder financiën komen hier ooit op terug.

2. Totaalbedrag begrotingstekort:

Omdat de wethouder financiën weigert in het openbaar en gewoon hardop het totale tekort te benoemen gaat het AOV zelf rekenen.  Het AOV komt uit op ongeveer 30 miljoen. De wethouder van financiën laat geen kans voorbijgaan om te melden dat bedragen als 30 of 35 miljoen NIET aan de orde zijn.
Daarmee wordt het AOV verweten onjuiste bedragen te noemen.

Door een toevallig interview op de radio met coalitiepartij VVD komt de aap uit de mouw en blijkt een tekort van 30 miljoen euro helaas HEEL DICHT bij de waarheid te zitten.

B: De burgemeester heeft tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020 luid en duidelijk gemeld dat Vlaardingen op de rand van faillissement staat.
De vraag is echter of het hele college achter deze uitspraak van burgemeester Eenhoorn staat.

Al met al voldoende redenen om formele artikel 34 vragen te stellen aan het college van B&W Vlaardingen.

Zie link –> Art34_AOV_Begrotingstekort

wordt vervolgd.

Nol Kloosterman
fractievoorzitter AOV

Reacties zijn gesloten.