Beschouwing AOV Jaarrekening/Kadernota juli 2020

Op donderdag 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad een raadsvergadering in de stadsgehoorzaal gehouden. (Corona)
Hieronder staat onze bijdrage.

Bijdrage Jaarrekening/Begroting 2020

Voorzitter,
Diep triest.
Diep triest zijn de woorden waar ik namens het Algemeen Ouderen Verbond onze beschouwing mee start.
Een jaar van voortdurend bekend worden van negatieve cijfers gelardeerd met gebrekkige communicatie.
Daarbij een sausje van niet transparante zaken hebben het niet echt tot een succesvol politiek jaar gemaakt.

Jaarcijfers die eerdere jaren kennelijk met een hark zijn opgeschreven. Zaken vergeten, zaken verkeerd opgeschreven en verouderde boekhoudtechnieken.
Het was amper bij te houden en overal was een excuus voor. Of waren het trucjes? Creatief boekhouden?

Het AOV weet het echt niet, maar hoopt wel op een positieve signaal. Iets.
Dat heeft deze stad wel nodig en ook recht op, na al het gedonder met wisselingen van de wacht en wijzigingen van raadsprogramma en oppositie/coalitie constructies…

Het AOV was 2 jaar geleden ook best wel kritisch maar meer positief naar de toekomst.
Wij gingen er namelijk van uit dat de gemeenteraad toch wel op een juiste manier werd geïnformeerd en dat het doel en richting in ieder geval bij het college bekend was.
Dat is anders gebleken.
En het blijft nog steeds gissen welke kant we opgaan.
Teveel onzekerheden en teveel aannames.

Hoe is dat nu met die blik op de toekomst?
Het AOV heeft het deze week nog gevraagd aan de burgemeester in de gemeenteraad.
Gaat het goed komen in Vlaardingen?
De burgemeester gaf geen antwoord in het debat maar gebruikte de vraag om de raadsvergadering positief op zijn Eenhoorns mee af te sluiten.

Democratisch gezien is de gemeenteraad het hoogste orgaan en zouden wij eigenlijk zelf het antwoord moeten geven. Maar ook de beslissingen moeten nemen.
Daar zit nu net voor het AOV de crux.
De gemeenteraad heeft de juiste cijfers en feiten nodig uit het verleden (wat ging er fout en hoe is het zo gekomen) en kan dan hiermee een blik op de toekomst op papier zetten waarmee de raad dan ook op afgerekend kan worden.
Helaas is het nu al juli 2020 en nog steeds weet niemand de raad te vertellen waar het fout ging, wat er fout ging. Laat staan dat er gewezen kan worden waar de schuld ligt.
Toch is het belangrijk om te weten.
Zaken die in de onderste la belanden blijken er na jaren blijken er meestal toch weer uit te kruipen en pas dan zijn de rapen gaar.
Dus bij deze een oproep aan dit college.
Wees transparant.
Wees eerlijk en vooral wees niet arrogant maar gepast bescheiden.

Terug naar de cijfers.
En dan vooral positieve cijfers. Een miljoen of wat in de plus gaf de vorige wethouder financiën aan.
Dat duurde niet zo heel lang voordat na de verkiezingen diezelfde wethouder financiën in een memo de gemeenteraad correcties bekend maakte en de cijfers neerwaarts bijstelde.
Daarna ging het hard achteruit.
Na wisseling van de wethouder financiën bleek er nog meer niet  te kloppen. En inmiddels tot op de dag van vandaag weet men kennelijk niet wat de stand van zaken is.

Dit college zegt wel hard te werken en dat het bezig is om de problemen op te lossen met een herstelplan. Een afgekeurd herstelplan die door de coalitiepartijen en ONS Vlaardingen toch is goedgekeurd in de raadsvergadering. Maar dat even terzijde…
Zoals normaal gesproken een jaarrekening een getrouw beeld zou moeten geven over wat het college het voorgaande jaar heeft uitgevoerd gaat nu niet.
Ook de beloftes die dit college heeft gedaan komen niet uit.
Er is
teveel ellende,
teveel onduidelijkheid,
teveel koeien op de weg,
teveel lijken in de kast, en misschien wel
teveel beerputten.

Garantie tot de deur zei de wethouder financien tegen het AOV in de vergadering.
En hij wees naar de deur in de raadszaal die zich op 3 meter afstand van ons bevond.
Dat is niet echt ver. Dat kan toch niet.
Maar de meerderheid van deze raad, CDA, GroenLinks, VVD, D66, fractie Kerkhof hebben het voor het zeggen en zij bepalen het beleid.
Zij zijn verantwoordelijk voor alles wat er tot nu toe is gebeurd.
Ondanks dat dit college regelmatig aangeeft dat het verleden hun parten speelt.
Hopelijk zijn deze gebeurtenissen in het verleden wel een garantie voor de toekomst.
In de zin van dat het beter wordt en beter gaat.
Het AOV doet daarom geen moeite om de uitvoering van vorig beleid te toetsen met behulp van de jaarcijfers 2019.
Want de cijfers zijn misschien volgens de accountant wel kloppend, maar positief zijn ze niet en geven ook geen enkele indicatie of dat beleid op de juiste wijze is uitgevoerd.
De begrotingen zijn namelijk al jaren nergens op gebaseerd.
Stadsvisie’s of hoe de visie’s ook worden genoemd waren antiek en
zonder correcte cijfers uit het verleden is het begroten natuurlijk ook gebakken lucht.
In 2016 hadden wij een begroting die was gebaseerd op een antieke visie uit 2000. Hoe leuk was het toen het toenmalige college en coalitiepartijen elkaar na afloop van de beschouwingen vrolijk elkaar feliciteerden want toen waren de zogenoemde draconische bezuinigingen achter de rug.
De bezuinigingen zijn destijds met houtje touwtje constructies in elkaar gezet maar van een op lange termijn gebaseerde visie of stappenplan was geen sprake.
En nu zitten we weer voor hetzelfde feit.
Ombuigen noemt dit college de oplossing.
Helaas is het duidelijk dat de cijfers wederom negatiever worden en is het herstelplan niet meer voldoende om in 2023 weer op 0 uit te komen.
Er moet dus nog meer omgebogen worden. Of bezuinigd moeten worden.

Dank aan de accountant voor zijn concept-rapport jaarrekening 2020 en voor de gegeven toelichting. Duidelijk en wij er zijn positieve geluiden over de wijze van boekhouden en hoe dat organisatorisch ook wordt ingevuld.
Tot teleurstelling van het AOV komen de cijfers van de gemeenschappelijke regelingen veel te laat bij de gemeenteraad aan en daardoor komt ook het rapport van de accountant te laat bij de gemeenteraad. Daags voor DE commissievergadering over de jaarcijfers een rapportage ontvangen is niet zoals het hoort en zal echt moeten veranderen als deze gemeenteraad zich serieus wil nemen. Hier zullen wij gezamenlijk toch iets aan moeten doen.
Voorzitter
het is ook meestal gebruikelijk dat het college reageert op de bevindingen van de accountant. Of zij de aanbevelingen wel of niet overneemt. Of op zijn minst verteld wat zij er van vindt. Het AOV heeft het niet gehoord van u.
De algemene reserve / het benodigde weerstandsvermogen.
Naar beneden bijstellen is vragen om de volgende klap. Iedere tegenslag leidt tot enorme ellende en zal alleen kunnen worden hersteld middels de portemonnaie van de inwoner.
Het vertrouwen van deze bevolking in de politiek is inmiddels al behoorlijk aangetast.
Wees dus gewoon open en eerlijk.
En stop
met wensdenken,
met dromen,
met het vertellen van aannames en
beperk u tot de feiten.
Een weerstandsvermogen op 1 zetten is gebaseerd op een aanname dat er niets gebeurd de komende tijd. Maar dat heeft Corona bewezen. Niets is zeker.
Laten wij nu eerst zorgen dat wij de inkomsten en uitgaven onder controle krijgen.
En dan pas gaan begroten op basis van aannames.
Voorzitter,
Voor wat de begroting. De voorjaarsnota. De “kadernota” zoals u het ineens bent gaan noemen. Het AOV doet hier natuurlijk helemaal niets mee.
De begrotingsscan van de provincie die is uitgevoerd hoort bij de gemeenteraad te liggen. Daarmee en met de juiste cijfers en huidige stand van zaken kunt u de gemeenteraad in positie zetten.
Nu een begroting vaststellen en
– dan als gemeente op vakantie gaan en
– na de vakantie (eind augustus 2020) met de nieuwe begrotingsscan van de Provincie voorleggen aan de raad met bijbehorende begrotingswijzigingen,
daar vindt het AOV dus iets van. Dit is echt te gek voor woorden. Waarom?
De reden van deze constructie zal in de toekomst wel duidelijk worden.

Ook het feit dat deze wethouder van Financien tot 18 september 2020 blijft werken (muv vakantie tot eind augustus) maar het dan over gaat laten aan zijn opvolger geeft ons niet een vertrouwd gevoel van continuïteit.
Kortom deze wethouder is voor het AOV op dit moment geen gesprekspartner in deze. Over zijn graf regeren zou niet moeten worden toegestaan.
Maar goed daarvoor hebben wij eerder al een poging ondernomen om met een motie de wethouder wat eerder zijn vakantiedagen te laten opnemen…
Maar dat gunde deze coalitie hem niet.

Fractie AOV
Nol Kloosterman
fractievoorzitter

PS
De jaarrekening, de kadernota en voortgangsrapportage en begrotingswijzigingen zijn overigens door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Reacties zijn gesloten.