Bijdrage AOV extra raadsvergadering wethouder Nieuwland

Bijdrage AOV en de Motie van Vrijheid waarmee wethouder Nieuwland gelijk zijn vakantiedagen had kunnen opmaken en zich volledig had kunnen richten op zijn nieuwe wel passende werkplek in Uitgeest.
(En Vlaardingen met 4 wethouders hun eerste concrete ombuiging had kunnen bewerkstelligen die wel concreet geld had opgeleverd.)
Maar zover kwam het helaas niet. De meerderheid van de raad was van mening dat deze 4 wethouders ONVOLDOENDE STERK zijn en dus wederom een nieuwe D66 wethouder (dat wordt dan de 4e in een paar jaar) gaan invliegen.
Hopelijk houdt deze nieuwe wethouder zijn focus langer gericht op Vlaardingen dan 4 a 5 maanden en komt deze wel zijn afspraken na.

Fractie AOV


Voorzitter,
Het AOV leest dat wethouder Nieuwland van mening is dat Uitgeest passend voor hem is om Burgemeester te zijn.
Dat voorzitter houdt in dat Vlaardingen voor hem NIET PASSEND is als wethouder.
En dat deze wethouder dus weg wilde uit Vlaardingen.
En dat is hem gelukt.
Halverwege de rit, met een onafgemaakt plan die is afgekeurd door de Provincie, uit Vlaardingen vertrekken :
dat vindt het AOV niet passend.
– Waarom heeft deze wethouder geen open kaart gespeeld?
Deze wethouder is eind mei 2019 geïnstalleerd vlak voor het zomerreces.
En kwam al snel tot de ontdekking dat Vlaardingen het niet is voor hem.
En dat al na 3 maanden, 4 maanden?
– Waarom laat deze wethouder in januari al niet weten dat hij zich niet op zijn plek voelt in Vlaardingen?
Dat had toch niet erg geweest. Dat is geen schande op zich.
Maar net doen alsof je wel op je plek bent…  ontwerper zijn van een herstelplan waar de Provincie vooralsnog niet mee akkoord gaat . . . en blijven doen alsof je je voor 100% inzet de financiële problemen van Vlaardingen te zullen oplossen en dan na een jaar vertrekken . . . dat is niet passend!
– Waarom heeft deze wethouder er niet voor gekozen zijn collega’s in het College deelgenoot te maken van zijn gevoelens?
– Is de opdracht van ruim 20 miljoen bezuinigen niet een zodanige zware kwestie, met mogelijk verstrekkende gevolgen, dat de wethouder in een heel vroeg stadium had moeten laten weten weg te willen?
– De portefeuille over dragen aan een wethouder, die Vlaardingen wel passend vindt om wethouder te zijn?
Of voorzitter,
– Is het eigenbelang van betrokkene het enige dat telt?
– En wordt de oppositie weer ‘s verweten niet constructief mee te willen werken?
– Of vz opmerkingen als dat het aanvragen van een extra raadsvergadering ivm dit plotselinge vertrek niet nodig is?
Het vertrek van de wethouder is immers een feit . . . gedane zaken . . .
Kijk vooruit . . . zo zei de Burgemeester . . . focus je op de toekomst.
Praat niet over het vertrek . . . maar over hoe we dit gaan oplossen?
Voorzitter,
Oplossen? Zullen we nog weer ‘s een rapport laten opstellen door die of gene?
Nee voorzitter,
Zolang de gemeente Vlaardingen een duiventil is voor bestuurders en dat de gemeenteraad drijft op de macht van de coalitie wordt het niks, helemaal noppes.
Vlaardingen verkeert namelijk in een existentiële (zonder uitweg) crisis. Het is pompen of verzuipen.
Opnieuw een wethouder invliegen is niet passend.
En ook niet nodig.
Dit College is immers volledig overtuigd van het succes van het herstelplan. Is ook niet van plan een art.12-status aan te vragen.
Het College is in control zeggen ze. De vertrekkende wethouder laat geen zinkend schip achter maar een schip op koers…
Afsluitend voorzitter
– Wat betekent het vertrek van wethouder Nieuwland, ontwerper van het financiële Herstelplan, voor de continuïteit daarvan en wie is vanaf vandaag politiek en bestuurlijk aanspreekpunt en verantwoordelijk voor dit Herstelplan en de Voorjaarsnota?
– Hoe verhoudt het plotselinge vertrek van wethouder Nieuwland zich tot de uitspraak van Burgemeester Eenhoorn in de Commissie BMM van Provinciale Staten, vorige week? Die zei toen: “We bevinden ons als Vlaardingen in een existentiële crisis van het lokaal bestuur. Voor het lokaal bestuur is het op het ogenblik een kwestie van pompen of verzuipen. Het staat er heel slecht voor.”
– In hoeverre acht het college van B&W zich naar aanleiding van bovenstaande quote, nog geloofwaardig, nu sinds de verkiezingen al de derde wethouder aftreedt?
Voorzitter tot zover de 1e termijn van het AOV———————————————————————————-

2e Termijn. Voorzitter,
Het AOV wil graag een enkele opmerking wijden aan de beantwoording door het College cq Wethouder Nieuwland.
De toonzetting van de hele beantwoording maakt duidelijk dat het College het vertrek van de wethouder enkel ziet als een persoonlijke stap in carrière Nieuwland.
En dat het dus o.k. is.
In dit geval, Voorzitter,
is de manier waarop… volgens het AOV = Niet o.k.  & Niet passend.
Eigenbelang boven het belang van onze stad is namelijk wel te verwijten.
En dan verwijst het AOV naar de enorme financiële opgave die voor ons ligt en waarvoor deze wethouder een aanvalsplan heeft ontwikkeld dat nog niet is goedgekeurd en waarover deze wethouder de regie voert,
De wethouder had de keuze om in een heel vroeg stadium aan zijn collega’s te laten weten Vlaardingen niet passend te vinden voor hem als wethouder. In een open vertrouwelijk samenwerkingsverband zoals het College zegt te  werken is een plotseling vertrek onbegrijpelijk.
En het kan niet anders dan voor u ook als donderslag bij heldere hemel zijn, omdat u in april jl. nog heeft meegewerkt aan verlenging verhuisplicht met een jaar met de motivatie 2 kleine kinderen en een ongewisse toekomst na 2022. 
Dat verzoek krijgt nu wel een totaal andere dimensie.
Toch? Of niet?
Het AOV is van mening dat het invliegen van een nieuwe wethouder voor de portefeuille financiën niet is uit te leggen.
Inhoudelijk niet en financieel al helemaal niet.
Ook niet in geval er wisseling in portefeuilles gaat komen.
Wethouder Bikkers die financiën gaat doen en de ingevlogen wethouder de portefeuille van Bikkers over neemt. Dat kan echt niet.
Het AOV is van mening dat de duiventil gesloten dient te worden.
Het College heeft alle vertrouwen in het herstelplan van collega Nieuwland.
Dus gewoon aan de gang college!

En de noodzaak van een meerderheidscollege is natuurlijk totaal van ondergeschikt belang.
Als u niet wilt verzuipen is het dus pompen geblazen!
En wisselende meerderheden kunnen u daarbij nog wel ‘s flink van pas komen.
Het College is immers volledig overtuigd van het succes van het herstelplan. Is niet voornemens art.12-status aan te vragen.
Het College is in control zeggen ze.
De vertrekkende wethouder laat geen zinkend schip achter maar een schip op koers . . . .
Voorzitter,
Gaat het goed komen voor Vlaardingen? Graag uw bevestiging. (niet de de radio maar in de raad)
Voorzitter,
Het AOV wacht nog even de 2e termijn af van het college maar behoudt zich het recht om nog een motie te mogen indienen.
Voorzitter tot zover de 2e termijn


Motie van Vrijheid
(geen motie van wantrouwen maar vervroegd op vakantie gunnen)
De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen in openbare vergadering bijeen op 6 juli 2020.
De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, constaterende dat:
De wethouder financiën de heer Nieuwland na één jaar een andere stad verkiest boven Vlaardingen
– De heer Nieuwland logischerwijze zijn aandacht de komende tijd meer en meer zal gaan besteden aan voorbereiding op zijn nieuwe functie
– Vlaardingen in financieel zeer zwaar weer verkeert en voor de portefeuille financiën behoefte heeft aan een bestuurder die zich wel voor de volle 100 % kan inzetten en voor continuïteit kan zorgen
Overwegende dat:
Het daarom zowel in het belang van Vlaardingen als in het belang van de heer Nieuwland is, dat ontheffing van zijn taken en zijn ontslag per direct in kunnen gaan
– Per direct de portefeuille van de heer Nieuwland bij de overige collegeleden wordt ondergebracht zodat de volle aandacht en de gewenste continuïteit met betrekking tot de portefeuille financiën gewaarborgd is Verzoekt wethouder Nieuwland:
– Per direct zijn taken als wethouder van de gemeente Vlaardingen neer te leggen en zich volledig voor te bereiden op zijn ambt van burgemeester van de gemeente Uitgeest;
Verzoekt het college:
Per direct de portefeuilles van de heer Nieuwland bij de overige collegeleden onder te brengen
en gaat over tot de orde van de dag.

NAAM EN FRACTIE,
Indiener(s): Nol Kloosterman

 

Reacties zijn gesloten.