Reactie op Nieuwsbrief vd gemeente (afgekeurde herstelplan)

Uit: Nieuwsbrief Gemeenteraad : Terugblik vergaderingen 10 en 11 juni

Extra raadscommissie 10 juni

Op woensdag 10 juni vond in de raadszaal een extra raadscommissie plaats over een brief van de provincie Zuid-Holland over het financieel toezicht op de begroting 2020. De extra raadscommissie was op initiatief van Nol Kloosterman (AOV) mede namens de fracties van de PvdA, ChristenUnie/SGP, BVV, SBV, ONS.Vlaardingen, Fractie Akça en Fractie Boers.

Het was een beeldvormende avond waar de teamcoördinator Financieel Toezicht bij de provincie Zuid-Holland een technische toelichting op de brief gaf. Er werd onder andere gesproken over wat de provincie doet in het kader van het preventief toezicht, het instrument begrotingsscan dat de provincie aanbiedt, wat een artikel 12-regeling betekent en onder welke voorwaarden een artikel 12-regeling niet meer geldt. Wanneer een gemeente in een artikel 12-regeling wordt, krijgt de gemeente extra geld uit het gemeentefonds. Tegelijkertijd levert de gemeente haar financiële zelfstandigheid voor een deel in.

link


Aldus een wederom hele aparte manier van verslaglegging door de gemeente.

Deze avond is namelijk door de oppositiepartijen aangevraagd omdat de burgemeester in de raadsvergadering de fractievoorzitter van het AOV corrigeerde, toen die zei dat het herstelplan was afgekeurd.
Ook de wethouders en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen spraken ondanks de brief van de Provincie nog steeds vol lof over het herstelplan en vertelden iedereen die het wilde weten dat het herstelplan niet was afgekeurd maar alleen onvoldoende sterk was.

In genoemde extra commissievergadering die op initiatief van de gehele oppositie op 25 mei 2020 met SPOED was aangevraagd en toch pas op 10 juni 2020 plaatsvond, hebben de oppositiepartijen vragen gesteld aan de ambtenaren van de provincie om te horen dat het herstelplan wel degelijk was AFGEKEURD.
Dus NIET was goedgekeurd!

Dat betekent dat de oppositie en de bevolking gewoon onjuist worden geïnformeerd.
Alle overige vragen waren nodig omdat het college en de coalitiepartijen de brief van de provincie ieder op eigen wijze interpreteren.
En hier overigens op facebook nog steeds gewoon mee doorgaan.

Enfin het grootste deel van de miljoenen die Vlaardingen tekort komt, zou met het herstelplan moeten worden opgelost door de gemeenschappelijke regelingen namelijk Stroomopwaarts, Minters en ROG+.
Maar feit is dat zij hun begrotingen niet hebben aangepast aan het herstelplan van Vlaardingen. (zoals was geëist door de Provincie)
Daarnaast moeten ook Schiedam en Maassluis nog akkoord gaan en hebben de gewenste aanpassingen conform het herstelplan nog een lange weg te gaan van o.a. zienswijzeprocedures.

Ook beweert dit nieuwsartikel dat wanneer Vlaardingen artikel 12 regeling krijgt dat Vlaardingen geld krijgt en hun financiële zelfstandigheid voor een deel moet inleveren.

Ook dit is weer een hele aparte manier van interpretatie en van de wereld mooier maken dan hij is.

Vlaardingen kan inderdaad, als zij haar schulden niet meer zelfstandig kan oplossen, hulp vragen aan de provincie. Maar Vlaardingen zal eerst aan de strikte voorwaarden moeten voldoen. Een zogenaamd toegangskaartje bemachtigen.
Dat betekent weer dat zij alles gedaan moet hebben om de schuld zelf weg te werken. Dus in plaats van het huidige consequent aangeven dat er niet bezuinigd gaat worden maar alleen maar omgebogen wordt, zal het roer om moeten.
Er zal wel degelijk keihard moeten worden bezuinigd.
De belastingen naar het allerhoogste niveau. De OZB naar het maximale tarief. En ga zo maar even door.

Dat betekent dat waar het herstelplan nu ver van weg blijft, het toch MOET gebeuren.
Bezuinigingen en belastingen verhogen zal je eerst zelf moeten uitvoeren.
En als dat dan nog niet helpt dan pas kan je toegelaten worden tot een artikel 12 regeling.

Daar waren de ambtenaren van de Provincie heel duidelijk in.
Dus zoals de gemeente u hierboven meent te informeren dat even artikel 12 worden en er  geld gevangen wordt is er NIET bij.

Dit college draagt alle verantwoordelijkheid en komt daar ondanks hun vertraging technieken niet onder vandaan. Vlaardingen MOET het enorme financiële tekort in principe zelf oplossen en zal niet aan keihard bezuinigen ontkomen.
Dit klinkt niet zo leuk als bovenstaand gepubliceerd nieuwsbericht van de gemeente Vlaardingen.
Maar het is ook niet leuk.
Maar is wel het gevolg van jarenlang verkeerd besturen van deze stad. En daar is dit college bij hun aanstelling verantwoordelijk voor geworden.

Een verantwoordelijkheid dat stoppen met wishfull thinking (wensdenken) vereist.

En vereist ook veel verder kijken dan een afgekeurd herstelplan…

AOV
Nol Kloosterman

Reacties zijn gesloten.