AOV is tegen woningbouw in de Broekpolder. Maar het AOV is óók tegen beperking/muilkorven inspraak Vlaardingers.

Een tijdens de raadsvergadering op donderdag 11 juni 2020 ingebrachte motie over Randvoorwaarden Broekpolder bij Woonvisie leverde weinig problemen op voor wethouder Somers, portefeuillehouder Wonen, maar er zat toch een klein addertje onder het gras.

Hoewel enkele partijen moeite hadden met de motie, omdat hierin staat dat het college de inwoners de mond moet snoeren (muilkorven zoals D66 het fijntjes benoemde) als het gaat om inspraak over de Broekpolder in de Woonvisie, hebben zij toch allemaal voor gestemd.
Alleen het AOV stemde tegen de motie.
Dat leverde heel wat mailtjes en app’jes op van mensen die het niet begrepen of wilden begrijpen.

Hoe zit het nu?

Ook het AOV is tegen bouwen in de Broekpolder.
Maar, zoals de motie voorschrijft, is het AOV niet tegen inspraak.

Alle raadsleden stemden voor het blokkeren van inspraak als het gaat over de Broekpolder. (De Woonvisie wordt vanwege Corona pas in september a.s. behandeld en daar hoort een heel participatietraject bij. Dus meer aandacht en inspraak voor de inwoners van Vlaardingen)

De inwoners mogen volgens deze motie geen mening hebben noch uitspreken over bouwen in de Broekpolder. Dit onderwerp moet volgens de instemmers met de motie geblokkeerd worden.

Terwijl toch de meest gebruikte verkiezingsleus van veel partijen 100% inspraak oftewel participatie was.
– De “burger” moet meer betrokken worden.
– Er moet meer geluisterd worden naar hun wensen.

Wethouder Somers vertelde op de radio dat inwoners natuurlijk nog iets mogen vinden van de toekomst van de Broekpolder. Niet meer dan terecht.

Maar met deze motie werd dit lek gelijk dichtgetimmerd door bijna de hele gemeenteraad.

Wat AOV betreft onnodig omdat er al al sinds vorig jaar een keiharde motie/uitspraak lag van de raad dat er niet gebouwd mag worden in de Broekpolder. Beetje overbodig om het nog een keer op te dragen aan het college zou je zeggen. Maar voor de bühne doet het altijd goed in de politiek.

Dat ene zinnetje over participatie in de motie… dat was de adder onder het groene gras.
De voorstemmers zeggen dat de inwoners vooraf moeten weten dat ze geen inspraak krijgen.  Want over de Broekpolder weet de gemeenteraad het beter dan de burger, ondanks dat ze al heel wat jaren verkondigen dat de gemeente voor de burger is.
Inspraak is zo belangrijk… Maar nu even niet.
Het AOV vindt inspraak een principe dat je niet zo makkelijk aan de kant mag gooien.
Beperking van inspraak toont dat je de bevolking niet vertrouwt?

Met deze motie kan een inwoner als participant die wat wil zeggen over de Broekpolder gewoon het woord ontnomen worden! Waarom is dat? Heel Vlaardingen is voor een groene Broekpolder dus waar is men bang voor?
In ieder geval gaat deze beperking het AOV te ver.
AOV heeft als enige tegen gestemd.
Wij vinden het verkiezingsretoriek.
De coalitiepartijen en instemmers zeggen straks dat ze er alles aan gedaan hebben om bebouwing tegen te gaan.
Duh.

Maar nog even dit.
Er ligt een woningbouwopgave van 7200 woningen in vlaardingen de komende 10 jaar.
Onze (klein-)kinderen staan op een wachtlijst voor zelfstandige woonruimte.
Wachttijd gemiddeld 10 jaar. Onze senioren willen graag kleiner en comfortabel wonen.
Waar gaat wethouder Somers, portefeuillehouder Wonen, die woningbouwopgave nu eigenlijk realiseren?
140 locaties heeft ze gezegd in hetzelfde radioprogramma, toen ze de Broekpolder aanhaalde.

Wethouder.
Waar gaat u die bouwopgave van 500/700 woningen per jaar realiseren?
Dat is de vraag.
Voor het AOV mag de Broekpolder gespaard worden . . .

maar waar komen die woningen?

AOV
Nol Kloosterman

Reacties zijn gesloten.