Verzoek om openbare vergadering over reactie Provincie op Herstelplan.

Het AOV heeft op maandag 25 mei jl de agendacommissie verzocht om op de meest kort mogelijke termijn de Provincie uit te nodigen voor deelname aan een OPENBARE Commissievergadering.

Onderwerp:
de brief van de Provincie aan de gemeenteraad dd 12-5-2020.
Doel:
Om toelichting en uitleg te krijgen door de Provincie over de inhoud van deze brief.
(Dus wat is een begrotingsscan, toelichting op de stelling dat er zaken “onvoldoende hard” zijn in het herstelplan en welke instrumenten de raad heeft om de art.12-procedure te voorkomen etc.)

De Commissievergadering is nodig om te bewerkstelligen dat de gemeenteraad haar controlerende taak kan uitvoeren, waarbij alle raadsleden over dezelfde feitelijke informatie beschikken in dit dossier en voorkomen wordt dat het overleg/debat vertroebeld wordt/gaat worden door eventuele individuele interpretaties.

Nol Kloosterman
fractievz AOV

Met steun van alle oppositiepartijen
(PvdA, CUSGP, BVV, SBV, ONS Vlaardingen, fractie Boers en Akca)

Reacties zijn gesloten.