Waarom voldoet wethouder Nieuwland niet loyaal aan de vereiste om binnen een jaar na zijn installatie in 2019 te verhuizen naar Vlaardingen?

In mei 2019 is Sebastiaan Nieuwland door D66 voorgedragen en uiteindelijk geïnstalleerd als zwaargewicht wethouder in Vlaardingen namens hun partij.
Wethouder en portefeuillehouder van o.a. Financiën.

Nieuwland woont in Heemstede en is in 2019 vrijwillig en bewust de uitdaging aangegaan in Vlaardingen wethouder te worden en te zijn, met onder andere als eis binnen 12 maanden naar Vlaardingen te verhuizen.


De zogenaamde woonplaatsvereiste.
Maar 12 Maanden na installatie, vraagt fractievoorzitter D66 Koen Kegel de gemeenteraad hun wethouder ontheffing te verlenen voor die woonplaatsvereiste vanwege zeer bijzondere omstandigheden.
Zijn motivatie:
2 jonge kinderen en het is onzeker of hij mag terugkeren als wethouder in Vlaardingen namens D66 na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Maar dat zijn echter géén zeer bijzondere omstandigheden…
dat gewoon hoe de politiek in elkaar zit.

Regels zijn regels. Die gelden voor burgemeesters, raadsleden en wethouders.
Maar welke moeite heeft wethouder Nieuwland eigenlijk gedaan om in Vlaardingen huisvesting te regelen? Is Nieuwland ooit echt van plan geweest naar Vlaardingen te verhuizen? Zo ja, waarom is het niet gelukt?
Daar wordt geen woord aan besteed bij de motivatie van de fractievoorzitter van D66 Koen Kegel.
Bovendien wordt gesuggereerd dat het nu nog “slechts” om 1,5 jaar gaat tot aan de verkiezingen van 2022…
Dat is feitelijk onjuist en dus gewoon niet waar.
Van mei 2019 tot mei 2022 is 3 van de 4 jaar wethouderschap in deze termijn en vereist uiteindelijk 3x ontheffing van de woonplaatsvereiste.

Het AOV heeft uiteraard tegen gestemd.
Motivatie:
De wet schrijft voor dat behalve de burgemeester en raadsleden óók de wethouders moeten wonen in de stad waar zij hun functie uitoefenen. Nogmaals het is wettelijk zo vastgelegd.
Ontheffing is inderdaad nu mogelijk maar alleen bij zéér bijzondere omstandigheden.
De toelichting op de wet is hier duidelijk over!!!
Het hebben van 2 jonge kinderen en onzekerheid over de toekomst als wethouder wordt echter niet genoemd als bijzondere omstandigheid.

Het AOV had grote waardering gehad voor wethouder Nieuwland als hij zich inmiddels al lang had gevestigd met zijn gezin in Vlaardingen.
Niet in het minst vanwege het herstelplan van zijn signatuur dat Vlaardingen uit de enorme financiële misère moet trekken.
Een flinke klus die de komende jaren alle aandacht opeist en waar je naar de mening van het AOV over 2 jaar niet van weg kunt lopen richting Heemstede.

Politiek is politiek . .. met alle plussen en de minnen.


Nol Kloosterman
fractievoorzitter AOV

Reacties zijn gesloten.