Argos Mobiel

Woensdag 22 april een stukje gelezen in het Groot Vlaardingen over wat de onzekerheid rondom de Vlaardingse subsidie voor de Argos Mobiel doet met de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
Hoe pijnlijk het ook is om te lezen, is het goed dat het een keer wordt uitgesproken.
Te vaak wordt door de politiek vergeten te kijken naar de uitwerking van hun beleid of het gebrek daaraan.
Alleen in verkiezingstijd wordt de kiezer naar de mond gepraat en doen ouderen en kwetsbare groepen er ineens maximaal toe.
Welke partij speldde u in campagnetijd toch ook alweer op de mouw de Argos Mobiel gered te hebben?
Niets van aan en tijdens het door het AOV aangevraagde debat bleef het overgrote deel van de politieke partijen in Vlaardingen stil.
Gisteravond werd in de raadsvergadering, digitaal vanwege de Coronamaatregelen, het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein behandeld en aangenomen.
In het plan wordt duidelijk uitgegaan van zelfredzaamheid. Daarvoor is mobiliteit wat het AOV betreft een belangrijke factor.
Bij verdere uitwerking van het sociaal domeinplan en mobiliteitsplannen, zal het AOV er alles aan doen toch de ruimte voor een structurele (blijvende) subsidie voor Argos Mobiel te vinden.
Dat betekent dat er iets anders niet kan omdat het geld in Vlaardingen meer dan op is. Maar het behoud van deze service heeft in elk geval vele malen meer nut dan grijze bandjes acties tegen eenzaamheid.
Want wat eenzaamheid met mensen doet wordt in deze Coronatijd eens te meer duidelijk. Dus als deze periode achter ons ligt, laten we dan in elk geval zorgen dat mensen door aanvullende lokaal vervoersvoorzieningen bij elkaar kunnen zijn!

Desiree de Jong

Reacties zijn gesloten.