De inwoner Voorop

“De inwoner Voorop”

Met die titel werd in een digitale raadsvergadering donderdag 23 april 2020 het nieuw Beleidsplan Sociaal Domein behandeld en aangenomen. Hoewel het AOV in de raadsperiode 2014-2018 keer op keer aangaf aan de hand van schrijnende dossiers dat het aanscherpen van beleidskaders noodzakelijk was, stond het AOV daarin alleen.
Nu is er een evaluatie uitgevoerd, waarbij zowel de Participatiewet, de Jeugdwet als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn herijkt.
U raadt de uitkomst…
Het aanscherpen van de beleidskaders is noodzakelijk.
In de uitvoering lukt het op alle drie de terreinen toch nog niet zo zoals beoogd.
Wat een verrassing.
Enfin, er ligt een plan dat in elk geval een goed vertrekpunt biedt voor benodigde omvormingen binnen het sociaal domein. Niet alleen om dit domein beheersbaarder te maken, maar vooral vanwege de beoogde kwaliteitsverbeteringen voor inwoners die aangewezen zijn op het sociaal domein.
Nu maar hopen dat de titel “De inwoner voorop” waargemaakt wordt en niet weer slechts een loze kreet blijkt!

Desiree de Jong

Reacties zijn gesloten.