Samenvatting interpellatiedebat 5 maart aangevraagd door AOV

Onderwerp: Beëindiging ARGOS MOBIEL
Voorgeschiedenis:

    • ARGOS MOBIEL geniet sinds 2013 subsidie t.b.v. de exploitatie;
    • Wethouder Sociaal Domein zegt in de afgelopen jaren toe zorg te dragen voor het structureel opnemen in de begroting van exploitatie ARGOS MOBIEL;
    • Resultaat van pilot Vrij Reizen voor ouderen is voor het College van B&W in september 2019 aanleiding om pilot Vrij reizen voor ouderen stop te zetten; met o.a. als alternatief voor de ouderen om vooral gebruik te (gaan) maken van ARGOS MOBIEL;
    • Januari 2020 Wethouder Sociaal Domein Jacky Silos (CDA) legt raadsvoorstel subsidie ARGOS MOBIEL ter besluitvorming voor t.b.v. de periode 1 februari 2020 – 1 augustus 2020;
    • Subsidie wordt afgewezen door Provincie i.v.m. preventief toezicht.
     Reden: niet onvermijdbaar;
    • AOV vraagt interpellatie debat aan met als kernvraag waar het mis is gegaan met het in stand houden van de diensten van ARGOS MOBIEL. (link naar aanvraag >>interpellatie_ARGOS_AOV)
    • De wethouder Sociaal Domein, Jacky Silos (CDA) geeft geen antwoord op de gestelde vragen, maar reageert met een algemeen verhaal.

Het College kwam al eind 2019 tot de slotsom dat Argos Mobiel niet meer te redden was. De enige optie was eigenlijk stoppen met ARGOS MOBIEL, zo gaf de wethouder aan.

Wethouder Silos erkende dat zij destijds, met de kennis van nu, wellicht andere beslissingen had genomen die tot een beter resultaat hadden kunnen leiden. Maar zo gaf zij aan: “Er zit zeker geen kwade opzet bij”. Het was volgens haar meer de “helaasheid der dingen” die tot het loslaten van ARGOS MOBIEL heeft geleid.
(Helaas pindakaas in gewone mensentaal)
Het AOV is van mening dat de wethouder Sociaal Domein Jacky Silos zich er wel erg gemakkelijk van afmaakt.

Een groot aantal Vlaardingse inwoners worden eerst in september 2019 op een abrupte manier duidelijk gemaakt dat de Pilot OV Vrij Reizen stopt. Weliswaar met de toezegging van de wethouder dat de regeling gecompenseerd wordt door gebruik te maken van ARGOS MOBIEL.
Echter nu blijkt dat Argos Mobiel (ook) stopt.

De wethouder gaf wel aan dat  zij bij de afweging van de dilemma’s de gemeenteraad beter had moeten informeren. En daarmee de raad beter in positie had kunnen zetten. Maar daar stelde zij tegenover dat de gemeenteraad ook zelf ARGOS MOBIEL een hogere prioriteit had kunnen geven in haar wensen en ambities.

Dat het AOV in haar vragenreeks suggereert, dat de wethouder niet open en eerlijk is geweest en dat de wethouder het besluit ARGOS MOBIEL wel of niet langer te laten voortduren niet zelf heeft willen nemen, maar heeft overgelaten aan de Provincie verwees de wethouder naar het land der fabelen. Het vertrouwen ter discussie stellen in het college ging de wethouder dan ook veel te ver.

Maar over de gevolgen voor ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers die direct/indirect door het stoppen van EN Vrij Reizen EN ARGOS MOBIEL benadeeld worden, heeft de wethouder verder geen aandacht besteed.
En vanuit de gemeenteraad bleef het ook verder muis… en muisstil.
Voormalig medestanders voor in stand houden ARGOS MOBIEL, zoals o.a. VV2000/Leefbaar Vlaardingen en de fractie Kerkhof hebben zich niet gemengd in de discussie.

Triest om te moeten constateren dat een open debat niet mogelijk is. Maar zo wordt het wel duidelijk hoe politiek in Vlaardingen wordt bedreven.

Fractie AOV

Reacties zijn gesloten.