Onderling vertrouwen/samenwerken (waar of niet waar)

Tijdens het “spoeddebat” over het plotselinge vertrek van onze ex-burgemeester Jetten op 6 januari 2020 waar het AOV vooral zich heeft toegespitst op de vraag waarom de wethouders en hun coalitiepartners de oppositiepartijen niet hebben geïnformeerd, werd in het openbaar en op voordracht van burgemeester Eenhoorn unaniem afgesproken om in onderling vertrouwen, open en transparant, zonder achterkamertjespolitiek verder de stad te gaan besturen als gemeenteraad en college van B&W.
Het AOV heeft na afloop van het spoeddebat alle collegeleden van B&W een hand gegeven en de afspraak bevestigd. Met frisse moed en een positieve blik op de toekomst weer aan het werk.

Helaas.

Ondanks deze openbare en formele toezegging namens iedereen aanwezig in die raadsvergadering gaat het bij het belangrijkste onderwerp over de structurele bezuinigingen/begrotingsperikelen al weer mis.
De toezeggingen vanuit het college van B&W en coalitiepartijen om vanaf “nu” alle informatie met de gehele Raad te delen, worden 1 week na het spoeddebat al weer tenietgedaan.

Zo blijkt er ineens uit het niets een extern rapport te zijn aangevraagd/gebruikt door het college met betrekking tot de financiële/begrotingszaken, waarbij eenzijdig wordt aangegeven, dat toch niet alle thema’s voor bezuiningsmaatregelen bespreekbaar zijn en blijken bovendien de stukken en de vergaderingen van de regiegroep niet openbaar te zijn. 
Terwijl juist op verzoek van het college en de coalitiepartijen was aangedrongen om de bezuinigingen toch vooral raadsbreed in goed overleg met elkaar tot een goed einde te brengen zonder achterhouden van informatie, open en transparant, zonder achterkamertjes etc etc etc.

Vandaar dat het AOV samen met alle andere oppositiepartijen vragen hebben gesteld aan het college van B&W over de grote twijfels die zij nu hebben over de hardheid van de toezegging “open, transparant en zonder achterkamertjespolitiek vanaf 6 januari 2020 te gaan werken.”
De vragen zijn hier als bijlage te downloaden -> art34_allen

Nol Kloosterman
fractievoorzitter AOV

Reacties zijn gesloten.