Meerjarenbegroting 2014-2017

Op 6 en 7 november 2013 werd de meerjarenbegroting 2014-2017 behandeld door de raad. Hieronder de door het AOV in deze raadsvergadering ingebrachte algemene beschouwing op deze begroting: Zoals te doen gebruikelijk, dankt het AOV eerst de ambtelijke ondersteuning die het mogelijk maakt dat wij ons werk kunnen doen. Maar ook vindt het AOV een [...]

Lees meer »

De pijs van visies en ambities!

Publicatie Groot Vlaardingen 6 november 2013 Het college van B&W presenteert de meerjarenbegroting 2014-2017, vol trots dat deze wederom sluitend is. De afgelopen jaren is bij de jaarrekening echter steeds gebleken dat voorgaande begrotingen helemaal zo sluitend niet waren. Keer op keer was sprake van een overschrijding van ettelijke miljoenen. Dit baart het AOV grote [...]

Lees meer »

Interpellatiedebat Zorg

Het AOV heeft naar aanleiding van de ontstane maatschappelijke onrust door berichtgeving over sluiting van de zorgcentra ten gevolge van het Rijksbeleid, een interpellatiedebat zorg aangevraagd ter behandeling in de raadsvergadering van 30 oktober 2013. Nu volgende heeft het AOV ingebracht: Het is in de politiek natuurlijk al geruime tijd bekend dat het Rijksbeleid onder [...]

Lees meer »

Politiek Cafe 50Pluspartij

Bron: www.50pluszuidholland.nl ‘OUDEREN BETALEN DE REKENING’ Druk bezocht Politiek Café 50PLUS in Dordrecht -door Harry de Groot- Ongeveer 50 mensen uit de Kieskring Dordrecht bezochten de avond voor Prinsjesdag het gezellige Café De Tijd, gevestigd op nummer 170 van de beroemde Voorstraat in het historische Dordrecht. Onder hen waren ook actieve mensen uit lokale politieke [...]

Lees meer »

Digitale nieuwsbrief augustus 2013

Van de voorzitter Hoogste tijd voor een nieuwsbrief, dus nu de ergste zomerhitte een beetje is afgenomen snel achter de PC. Want er is de laatste maanden weer veel werk verzet. Dat is ook nodig, want ondanks de werkelijk zomerse temperaturen staat de 50-plusser in Nederland meer en meer onevenredig in de kou. Het huidige [...]

Lees meer »

Voorjaarsnota 2013

Op 3 en 4 juli 2013 werd de voorjaarsnota 2013 behandeld door de raad. Hieronder de door het AOV in deze raadsvergadering ingebrachte algemene beschouwing op deze voorjaarsnota: Voor ligt ter beschouwing de voorjaarsnota 2013, door het college de titel meegegeven “Naar een stad in balans”. Om in balans te komen, dient evenwicht gevonden te [...]

Lees meer »

Wie betaalt de rekening?

Publicatie Groot Vlaardingen 3 juli 2013 De beschaving van een samenleving kan worden afgemeten aan de wijze waarop die samenleving met haar ouderen en kwetsbare groepen omgaat. Landelijke politiek heeft onder andere ingestemd met hogere belastingen (loonbelasting, BTW), verhoging van de AOW leeftijd, hoger eigen risico zorgverzekering, hogere eigen bijdrage voor verplegings- en verzorgingsinstellingen waarbij [...]

Lees meer »

Jaarrekening 2012

In de Raadsvergadering van 6 juni 2013 werden de jaarstukken behandeld over het jaar 2012. Hieronder de reactie op de jaarstukken zoals ingebracht in genoemde raadsvergadering: De jaarstukken 2012 met bijbehorend accountantsverslag. Wederom weinig nieuws onder de zon, hoewel, wanneer voor het gemak, het doorgeschoven / nog uit te voeren beleid en de resultaten op [...]

Lees meer »

Digitale Nieuwsbrief mei 2013

Van het bestuur Ook dit jaar heeft onze afdeling stilgestaan bij de nationale gedenkdagen 4 en 5 mei. Het AOV heeft wederom van ouderen uit de Vlaardingse samenleving donaties ontvangen, met het verzoek zorg te dragen voor het leggen van een herdenkingsbloemstuk namens de “ouderen van Vlaardingen” bij het monument “ERE ONZE STRIJDERS”,  4 mei [...]

Lees meer »

In Memoriam

In februari bereikte de fractie van het AOV het droevige bericht, dat op 4 februari 2013, de heer Ton Berkel aan de gevolgen van zijn ziekte op 68 jarige leeftijd van ons is heengegaan. In de achter ons liggende jaren hebben we Ton leren kennen als een maatschappelijk betrokken en bevlogen mens. Zijn betrokkenheid bij [...]

Lees meer »

Digitale nieuwsbrief februari 2013

Van de voorzitter Een nieuw jaar al weer in volle gang. Veel staat ook te gebeuren immers naast alle harde werken in de politiek is 2013 ook het jaar waarin de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 zal starten. Daarover blijft het AOV u informeren in volgende nieuwsbrieven. Eind 2012 en begin 2013 heeft het [...]

Lees meer »

In memoriam

Velen van u kennen onze oprichter Wim van Klink persoonlijk en in het verlengde daarvan ook zijn echtgenote Marijke. In december bereikte de fractie van het AOV het droevige bericht, dat op 14 december 2012, na een zeer kort maar heftig ziekbed op veel te jonge leeftijd van ons is heengegaan Marijke Catherina van Klink-Bakker. [...]

Lees meer »

Feestdagen 2012

Van de voorzitter Het jaar 2012 is voorbij gevlogen en de Kersttijd breekt nu aan. Het AOV kijkt terug naar een politiek gezien zeer bewogen jaar. Enfin U heeft het allemaal gevolgd en het AOV is dankbaar voor de vele ondersteunende reacties die we hebben mogen ontvangen ten aanzien van de door het AOV gevolgde [...]

Lees meer »

Scherp aan de wind

Publicatie Groot Vlaardingen November 2012 “Scherp aan de wind”, de titel van de tussenbalans, behorend bij de op 7/8 november aanstaande te behandelen programmabegroting 2013-2016. Een stuk waarover het College duidelijk aangeeft, vooral “geld” gezocht te hebben om enorme bezuinigingen (circa 26 miljoen euro) te realiseren. Te weinig is nagedacht over de maatschappelijke effecten van [...]

Lees meer »

Twee zetels voor de 50Pluspartij

Dank! Bron: www.50pluspartij.nl De strijd is gestreden. Afgelopen woensdag haalde 50PLUS twee zetels in de Tweede Kamer. Het scheelde maar 0,05% of we hadden zelfs drie zetels bemachtigd. Maandag volgt de definitieve uitslag. Henk Krol reageert: “Eén ding is volkomen duidelijk. De leden van 50PLUS hebben in een waanzinnig korte tijd een enorme klus geklaard. [...]

Lees meer »

Verkiezingenmarkt op het Liesveld

publicatie www.vlaardingen24.nl 9 september 2012 VLAARDINGEN – Er resten nog enkele dagen tot aan de landelijke Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Dit was een reden voor een aantal politieke partijen om nog één keer uit te pakken op zaterdag 8 september op de Verkiezingsmarkt op het Liesveld. Bezoekers konden daarbij niet alleen kennis nemen van [...]

Lees meer »

Voorjaarsnota 2012

Publicatie Groot Vlaardingen Juli 2012 Al bij de behandeling van de begroting 2012-2015 uitte het AOV haar zorg of Vlaardingen ten gevolge van deze begroting financieel kopje onder zou gaan en al lopende het begrotingsjaar 2012 lijkt de zorg steeds meer realiteit te worden. Na de gemeenteraadsverkiezingen, maart 2010, werd in de coalitieonderhandelingen al vastgesteld dat de [...]

Lees meer »