Partij

Het gezegde luidt: “De jeugd heeft de toekomst”, maar “toekomst” betekent ook ouder worden. Het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) vindt, dat ieder mens in elke levensfase recht heeft op kwaliteit van leven! Vandaag is de start voor morgen. Daarom is het AOV in het algemeen een partij voor iedereen en in het bijzonder een partij voor de vaak door de maatschappij opzij gezette ouderen. De belangen van ouderen worden niet afdoende behartigd. Terwijl de basis voor een prettig leefklimaat in de stad, een goed sociaal evenwicht is. Het AOV vormt haar visie op basis van de lokale vraag. Beleid op hoofdlijnen gevormd door te luisteren naar jong en oud, ondernemer en werknemer. Geen algemeen (landelijk) partijbeleid, maar beleid afstemmen en zo nodig bijstellen op de lokale behoefte en ontwikkeling. Dat is nu eenmaal de kracht van een lokale partij! In het belang van onze achterban is het AOV onder meer wel actief in de 50PLUS Partij.

Het AOV werd in 1993 landelijk opgericht, volgend vanuit een brede vraag vanuit de samenleving om de belangen van ouderen weer evenredig op de politieke agenda te krijgen. Om ook op lokaal niveau meer voor ouderen in de samenleving te kunnen doen, werd begin 1994 AOV Vlaardingen opgericht. In 2014 viert het AOV Vlaardingen haar 20-jarig bestaan en hoewel een enkeling ons probeert te bestempelen als “one-issue” partij, is het gelukkig bij een zeer brede groep zichtbaar, dat het AOV zich op vele beleidsterreinen hard maakt voor de belangen van de Vlaardingse inwoners en ondernemers in het algemeen en in het bijzonder voor ouderen.

Het AOV probeert daar waar mogelijk, op politiek gebied, obstakels weg te nemen en vormt haar beleidsvisie altijd op basis van de vraag vanuit de Vlaardingse samenleving. Ook bij de uitwerking van door de landelijke overheid opgelegd beleid, staat bij het AOV de Vlaardingse inwoner en ondernemer centraal. Middels directe vertegenwoordiging in de Gemeenteraad wil het AOV zich hiervoor ook in de Raadsperiode 2014 – 2018 weer graag inzetten. Het AOV meent, dat het beste leefklimaat voor iedereen pas wordt bereikt, als we er samen, jong en oud, iets van maken.

Trots op wat zichtbaar en minder zichtbaar door het AOV voor u is bereikt, dankt het AOV u voor het in ons gestelde vertrouwen, dat mede blijkt uit ons snel groeiende ledental. Door uw steun ziet het AOV Vlaardingen de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 met vertrouwen tegemoet. Wat het AOV verder graag voor u realiseert en welke standpunten het AOV inneemt ten aanzien van diverse belangrijke beleidsonderwerpen, wordt per onderwerp uiteengezet in de hierna volgende hoofdstukken. Realisatie van dit alles kan het AOV echter niet zonder uw inbreng, uw hulp maar bovenal niet zonder uw stem. Vandaag is de start voor morgen, dus laat het AOV u helpen, uw Vlaardingen weer een goed en veilig leefklimaat te geven en stem lijst 11, Algemeen Ouderen Verbond.

Désiree de Jong
Fractievoorzitter AOV afdeling Vlaardingen