Interpellatiedebat Zorg

Het AOV heeft naar aanleiding van de ontstane maatschappelijke onrust door berichtgeving over sluiting van de zorgcentra ten gevolge van het Rijksbeleid, een interpellatiedebat zorg aangevraagd ter behandeling in de

Voorjaarsnota 2013

Op 3 en 4 juli 2013 werd de voorjaarsnota 2013 behandeld door de raad. Hieronder de door het AOV in deze raadsvergadering ingebrachte algemene beschouwing op deze voorjaarsnota: Voor ligt

Wie betaalt de rekening?

Publicatie Groot Vlaardingen 3 juli 2013 De beschaving van een samenleving kan worden afgemeten aan de wijze waarop die samenleving met haar ouderen en kwetsbare groepen omgaat. Landelijke politiek heeft

Jaarrekening 2012

In de Raadsvergadering van 6 juni 2013 werden de jaarstukken behandeld over het jaar 2012. Hieronder de reactie op de jaarstukken zoals ingebracht in genoemde raadsvergadering: De jaarstukken 2012 met

In Memoriam

In februari bereikte de fractie van het AOV het droevige bericht, dat op 4 februari 2013, de heer Ton Berkel aan de gevolgen van zijn ziekte op 68 jarige leeftijd

In memoriam

Velen van u kennen onze oprichter Wim van Klink persoonlijk en in het verlengde daarvan ook zijn echtgenote Marijke. In december bereikte de fractie van het AOV het droevige bericht,

Scherp aan de wind

Publicatie Groot Vlaardingen November 2012 “Scherp aan de wind”, de titel van de tussenbalans, behorend bij de op 7/8 november aanstaande te behandelen programmabegroting 2013-2016. Een stuk waarover het College