Nieuws

Meerjarenbegroting 2014-2017

Op 6 en 7 november 2013 werd de meerjarenbegroting 2014-2017 behandeld door de raad. Hieronder de door het AOV in deze raadsvergadering ingebrachte algemene beschouwing op deze begroting: Zoals te doen gebruikelijk, dankt het AOV eerst de ambtelijke ondersteuning die het

De pijs van visies en ambities!

Publicatie Groot Vlaardingen 6 november 2013 Het college van B&W presenteert de meerjarenbegroting 2014-2017, vol trots dat deze wederom sluitend is. De afgelopen jaren is bij de jaarrekening echter steeds gebleken dat voorgaande begrotingen helemaal zo sluit

Interpellatiedebat Zorg

Het AOV heeft naar aanleiding van de ontstane maatschappelijke onrust door berichtgeving over sluiting van de zorgcentra ten gevolge van het Rijksbeleid, een interpellatiedebat zorg aangevraagd ter behandeling in de raadsvergadering van 30 oktober 2013. Nu volgende heeft het

Galerij